Bolter sviktet og brønn måtte drepes – uhellene i uke 45
Glenn Stangeland
20. desember 2019
Bolter sviktet og brønn måtte drepes – uhellene i uke 45
Glenn Stangeland
20. desember 2019

30. september
Equinor
Kristin
I forbindelse med vedlikehold på en kjøleenhet, tilknyttet et av våre instrumentrom, ble det avdekket at det over tid var lekket ut kjølemiddel R 407C. Utlekket medium er en kjølegass med en oppgitt GWP (Global Warming Potential) verdi på 1774 og er dermed å betrakte som et rødt kjemikalie i forhold til miljøpåvirkning. Utslippsmengden er målt til 11 kg. Utslipp av denne typen skal iht. våre rutiner meldes til Ptil neste dag. Beklageligvis ble krav til myndighetsrapportering av hendelsen oversett, – en antok at årsrapporten var tilstrekkelig. Forholdet ble avdekket ved kvalitetssikring av hendelsesforløpet, slik det var rapportert i synergi.

2. november
Equinor
Statfjord C
Statfjord C er i revisjonsstans og plattformen er nedstengt, trykkavlastet og HC-fri. Klokken 11:21 falt hovedkraft ut, sannsynligvis grunnet feil på et hovedkort. Mønstring i henhold til alarminstruks ble automatisk iverksatt og andre linje varslet. Etter kort tid ble POB bekreftet og situasjonen normalisert. Personell ble beordret til å oppholde seg inne i boligkvarteret inntil ny melding ble gitt. Så ble generell alarm utløst grunnet en følgefeil av strømutfallet (fall i lufttrykk på sprinkleranlegget til boring). Situasjonen raskt ble avklart og normalisert.

2. november
Equinor
Oseberg/Askepott
GA ble utløst kl. 22:35 etter utslag på 3 stk røyksensorer i general store. Mannskapet mønstret iht instruks, hadde POB kontroll kl. 22:44. Røykdykkerlag ble sendt inn i området og observerte røyk fra ventilasjonskanal i taket i general store. Strømforsyning til varme elementer i HVAC anlegget i dette området ble isolert og røykutvikling stanset. Varmeelementet ble nedkjølt med CO2 og seinere kald luft når viftene i HVAC anlegget ble startet opp. Situasjonen ble normalisert kl. 23:35. Hendelsen sees i sammenheng med oppstart av systemer på riggen etter årlig ESD 1 (blackout) test, som ble utført tidligere på dagen.

2. november
DNO
Island Innovator
After drilling the ….. pilot hole to TD at ….. m the well was flow checked with seawater for …..min observing with ROV, video and sonar. No flow observed. Well displaced to ….. mud. 02/11 – 01:00: Prior to stabbing in the ….. BHA a low rate gas flow from the well was observed by the ROV. It was decided to POOH with ….. BHA and run in with ….. DP and mule shoe to kill the well and prepare for potential cementing operations 02/11 – 11:30: Stable low rate flow observed from well, neither in- or decreasing trend, prior to killing the well with ….. mud. Well stable and no flow detected. Flow observed stopped when kill mud reached 1/3 of open hole. The open hole was cemented from TD to ….. m TVD RKB using gas tight cement. 03/11 – 18:00: A low rate gas flow was still observed after well displaced to seawater. Plan going forward: The open hole will be cemented with a 2 nd plug from ….. to m ….. TVD RKB using gas tight cement. After cement has set up it will be tagged with 10 MT and a flowcheck with seawater in the well for 2 hrs. If flow check acceptable, open pilot hole with ….. BHA to ….. m and set 20” casing shallow. Convert casing design from 3 to 4 strings according to contingency plan. (Sladdet versjon)

3. november
Okea
Skumnisse/Deepsea Nordkapp
IP var på vei ut av sement rom til hoveddekk. Ved åpning av skyvedør i sementrommet ble finger klemt mellom dør håndtak og karm. Resulterte i et kutt i venstre pekefinger. Konsulterte sykepleier for sjekke og fikk behandlet skadet finger. IP returnerte tilbake til normalt arbeid neste skift. Hendelsen er klassifisert som en medisinsk behandlings skade.

31. oktober
Neptune
Gjøa

Ved arbeid med stillasdemontering faller en spireskjøt (50cm lang, 1.3 kg) ned ca 9 meter og lander innenfor sperringen på hoveddekk. Ingen personskade eller skade på materiell. Det var ikke mulig at annet materiell/personell kunne blitt truffet av gjenstanden slik den falt, den kunne heller ikke ha endret retning i fallet. Spireskjøt var ikke festet med sikringsbolt. Det var noe trang tilkomst og dårlig sikt i arbeidsområdet og spireskjøten falt ned da stillasoperatør kom borti denne etter å ha demontert stillasvangen som holdt spireskjøten i lås. Tiltak: Sjekk av alle stillaser for bruk av sikringsbolter, «time out» med alle innenfor faget om bord og gjennomgang av hendelsen på HMS-møter og dybdestudie.

4. november
Aker BP
Ula
Under arbeid med fjerning av en lader oppstod det en kortslutning av kabel knyttet opp mot batteribank til batteribryter på 110V DC tavle. Det var ingen strømgjennomgang eller personskade.

4. november
Equinor
Gullfaks/Askeladden
Opphengsbolter for sheave hjul til blå pod wire sviktet. Sheave hjul løsnet og ble klemt fast mellom wire og skott. 6 av 8 opphengsbolter falt ned på rapo under festepunkt, (0,331 kg, 5,1 m, 16,5 Joule pr bolt). Sheave hjul beveget seg 2 m nedover fra opphengspunkt, (137,5 kg, 1,5 m, 2023 Joule). Personell var ikke eksponert. Området var ikke avsperret, men er ikke normalt bemannet og er merket med fjernoperert utstyr i drift. Det personell som har tidvise inspeksjons og ettersynsoppgaver i området, er under operasjon av utstyret plassert i annet område ved fjernopereringspaneler for utstyret. Under kjøring av BOP ble bremser på «constant tension» vinsjer til gul og blå BOP pod aktiverte. Vinsjer stoppet og bremser ble aktivert på grunn av lavt oljetrykk på HPU. Falkøye som monitorerte vinsj kontroll panel ga driller beskjed om å stoppe når vinsjene falt ut. Driller stoppet umiddelbart, men kjørestrengen beveget seg likevel så langt at man fikk 38 tonn i strekk på vinsj. Vinsj slure mekanisme skal aktiveres på 21,6 ton.

4. november
Gassco
Kollsnes
Strømutfall på 2 prosesskontroll enheter (PCU) i forbindelse med arbeid på UPS. Som en konsekvens av dette strømutfallet stenger anlegget ned automatisk. Rutinemessig evakueres Kollsnes preventivt og for å sikre arbeidsro for drift og relevant vedlikeholds personell. 2.linje beredskapsledelse (IMT) mønstrer rutinemessig som en konsekvens av evakueringen. Nedstengningen har ikke medført konsekvenser i form av lekkasjer.

5. november
Equinor
Mongstad
Fikk inn 4 detektorer omtrent samtidig på nye VRU anlegget. Varsla og mønstra i henhold til beredskapsplan. Beredskapsrommet og alt ledig mannskap mønstra. Evakueringsalarm ble besluttet kjørt. Etter kort tid gjekk alarmene i normal, og det blei verifisert og gjort kontrollmålinger ved VRU, og i områdene rundt, og faren over ble kjørt. Det var testing av VRU som pågikk, og i sekvensen med regenerering av filter, åpnet ventil til friluft, som normalt sett slipper ut renset gass. Her mistenker en at det har stått rester av HC etter aktivering av kull, som da er kommet til friluft. Mengde er vanskelig å estimere, men den var liten. Været var blikkstille, og da slo HC rett ned på gassdetektorene.

6. november
Equinor
Visund Sør/Transocean Norge
Under trekking av BOP gjennom splash sone løsnet et kjedeanker til ‘hands free goose neck svivel’ (som er montert på riser tension systemet). Kjedeankeret landet på en kant på BOP rammen. Det var ikke personell i nedslagsområdet under operasjonen. Det ble gjennomført en time out for safety, BOP ble trukket gjennom splash zone og sikret på BOP carrier. Området ble sperret av og operasjonen ble stoppet. Brønnen var temporært plugget og riggen var i sikker sone da hendelsen inntraff. Det vil bli iverksatt etterforskning av hendelsen for å blant annet vurdere potensial under ubetydelige endrede omstendigheter. Vekt: 52 kg, Antatt fallhøyde: 10 m, Energi: 5101 J

7. november
Equinor
Mongstad
Fikk inn to gassalarmer på kompressor C-1403, gjenvinningsanlegg for propan gass. Det var lekkasje av propan gass fra tetning på kompressor. Valgte da å kjøre evakueringsalarm og mønstre beredskapsgruppen. Kompressor ble avstengt og avlastet. Lekkasje stoppet. Kompressor ble spylt og fylt opp med nitrogen og situasjonen var under kontroll. Faren over kjørt kl. 15:57. Denne delen av A-1400 var under oppkjøring, men kompressor var ikke i drift når lekkasjen oppstod.

2. november
Equinor
Sleipner T
Den 2/11 ble det registrert en liten heating medium lekkasje gjennom en pakning på en heating medium pumpe på Sleipner T. Estimert lekkasjemengde er 1,6 m3 i døgnet. Mediet består av 85% vann og 15% TEG. TEG er miljøklassifisert som et gult kjemikalie ihht HOCNF. Lekkasjen ledes til open drain systemet, og mediet er 90/10% løselig i vann/olje, dvs at det meste følger vannfasen fra oppsamlingstank til sjø. Det er ikke prosessmessig mulig å stenge av tilførselen av heating medium til pumpa. Det jobbes med å få stengt inne og stoppet lekkasjen, og det forventes at en løsning vil være på plass i løpet av søndag førstkommende. Estimert mengde heating medium til sjø i denne perioden er 12 m3 (hvorav 15% TEG).