Booster produksjonen fra Vigdis med 16 millioner fat
Pressemelding
6. august 2021
Booster produksjonen fra Vigdis med 16 millioner fat
Pressemelding
6. august 2021

En pumpe på havbunnen gir oljefeltet Vigdis i Nordsjøen en boost som øker produksjonen med om lag 16 millioner fat.

Havbunnsfeltet Vigdis har i 24 år produsert olje via Snorre-feltet. Da produksjonen ble startet i 1997 var forventningen at feltet skulle produsere 200 millioner fat. Så langt har feltet produsert over dobbelt så mye og nye anslag viser utvinnbare ressurser på 475 millioner fat.

– Å øke utvinningen fra eksisterende felter er viktig for verdiskaping på norsk sokkel. Våre medarbeidere har videreutviklet Vigdis i flere faser over flere år. Jeg er stolt av at vi sammen med partnere og leverandører nå klarer å øke verdiskapningen fra feltet ytterligere, sier Asbjørn Løve, direktør for Snorre-feltet.

Teknologiutvikling øker utvinning

I desember 2018 besluttet partnerskapet, som i tillegg til Equinor består av Petoro, Vår Energi, Idemitsu og Wintershall Dea, å investere om lag 1,4 milliarder kroner i IOR-prosjektet Vigdis Boosting.

Dette er et prosjekt for økt oljeutvinning (IOR) som blant annet består av en flerfase pumpestasjon som øker produksjonen fra eksisterende brønner. Denne startet produksjonen i mai.

– Prosjektet gir nye oljefat til en svært konkurransedyktig pris og er fullført med svært gode HMS-resultater, sier Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Pumpestasjonen er koblet til eksisterende rørledning mellom Vigdis og Snorre A og bidrar til å hjelpe brønnstrømmen fra havbunnsfeltet opp til plattformen. I tillegg reduserer den brønnhodetrykket, noe som også gir mer olje fra brønnene.

– Avansert prosesseringsutstyr på havbunnen står sentralt i vår Subsea Factory-strategi der målet er å øke og forlenge produksjonen fra eksisterende felt og bidra til nye utbyggingsløsninger på nye felt, sier Tungesvik.

Bruk av havbunnspumper er spesielt viktig for felt på dypt vann og med lange avstander mellom havbunnsanlegg og plattform. Andre eksempler på slike prosjekter er Tordis havbunnsseparasjon og boosting, Gullfaks havbunnskompresjon og Åsgard havbunnskompresjon.

Vestlandsprosjekt

Kontrakten med å levere pumpesystem inkludert bunnramme og trålbeskyttelse ble tildelt OneSubsea, med prosjektering i Bergen og sammenstilling på Horsøy på Askøy.

Selskapet jobber sammen med underleverandører på Vestlandet. For eksempel har Framo Flatøy levert pumpen, Radøygruppen bygget havbunnsrammen, og Luster Mekaniske Industri leverte rør.

I tillegg til pumpestasjonen på havbunnen er det utført mindre modifikasjoner på Snorre A, som tar imot oljen fra Vigdis, og på Snorre B som forsyner den nye pumpestasjonen med kraft via en ny kontrollkabel levert av Nexans.

Wood har vært hovedleverandør for modifikasjonsarbeidet og marine operasjoner er utført av Deep Ocean.