BOP-trøbbel, mann over bord og borerør falt ut av shuttle – uhellene i uke 33
Glenn Stangeland
23. september 2019
BOP-trøbbel, mann over bord og borerør falt ut av shuttle – uhellene i uke 33
Glenn Stangeland
23. september 2019

16. juli
Equinor
Åsgard/Transocean Encourage
5 ”DP Range 2 skulle legges ned fra boredekk til rørdekket. TFM ble parkert med DP i shuttelen med TFM i feil modus (R-3 rørmodus). PRC / TFM-operatøren identifiserte ved nedkjøring at TFM var i feil modus. For å kunne løfte ut røret med PRC-åket når shuttelen er tilbake i horisontal stilling, må modusen endres til R-2 rørmodus. Operatøren prøvde å skifte til riktig modus uten å lykkes. Operatør begynte å kjøre TFM tilbake mot boredekk for å endre rørmodus. Da startet «trolley» å bevege seg oppover og dyttet røret inn i struktur fra den delvis hevede rørshuttelen. Borerør falt deretter ut av shuttelen og gled ned på utsiden av TFM og ble liggende i svart sone ved siden av TFM. Det var ikke personell på rørdekket. Svart sone er etablert rundt TFM, og hele rørdekket var sperret av.

5. august
Equinor
Troll/Songa Endurance
En jekkestropp falt ned fra topp av bridge kran til rød sone på boredekket, distanse 33,8 m ifbm. vedlikeholdsarbeid. Arbeidet som foregikk var i to nivåer. Det var etablert et godkjent Habitat/barriere mellom de to nivåene for sikkert å kunne arbeide i to nivåer. Den fallende gjenstanden traff boredekket i rød sone uten at det var personer i området. Vekt, 0,7kg, høyde 33,8 m, Energi 237Joule. Oppdatering 09.08.2019: Under det innledende granskningsarbeidet har det vist seg at det var en person innenfor område, ca. 1 m fra treffpunkt.

8. august
Equinor
Fram/Far Searcher
Person på Far Searcher jobber med kjemikaliet Bioguard ifb vanninntak. Når person heller rest av kjemikaliet fra en nesten tom kanne til en ny kanne kommer det dråper av Bioguard inn i personens øyer.

Vil du sortere og søke i over 1200 uønskede hendelser?
Prøv Petro Database gratis i 30 dager!

9. august
Equinor
Norne/Normand Ocean
Under løft av en thruster fra Norne innretning til fartøyet Norman Ocean ble det registrert et utslipp til sjø på antatt 100 liter hydraulikkolje fra thruster.

10. august
Neptune
Gjøa
Produksjonen på plattformen nedstengt for årlig vedlikehold og Nova tilknytning, delvis trykkavlastet og testing av barriere ventiler pågående. Plattformen opplevde utfall av hovedkraft og var nede på UPS mens nødkraft og nødluft ble etablert. Hovedkraft re-etablert etter ca 1 time. Arbeidsomfanget i årets produksjonsstans omfatter arbeid/modifikasjoner på kontroll system og elektriske tavler i forbindelse med Nova tilknytning, og risikoen for kraftutfall var på forhånd identifisert gjennom Sikker Jobb Analyser. Drifts organisasjonen var derfor forberedt på at dette kunne skje og kom raskt i gang med normalisering og tilbakestilling.

10. august
Gassco
Draupner
En person fikk en klemskade i høyre lillefinger ifm tømming av en proviantkontainer. Skaden ble sydd og behandlet av sykepleier ombord. Skadet person ble i samhandling med vaktlege sendt til land med SAR helikopter, for videre utredning. Vedkommende måtte sy et ekstra sting på land, og ble deretter sendt hjem. Foreløpig klassifisering, gul 3 fraværsskade.

11. august
Neptune
Gjøa
I forbindelse med en Mann Overbord (MOB) øvelse på forsyningsskipet Ocean Pride falt en av mannskapet i MOB båten i sjøen. Hendelsen skjedde i forbindelse med utsetting av MOB båten. Personen som falt i vannet, klarte å holde seg fast i rekken på MOB båten og ble dratt om bord igjen av det øvrige MOB båt mannskapet. Personen som falt i vannet er uskadd. Ocean Pride er i arbeid for Neptune Energy som lagerfartøy under vedlikeholdsstansen på Gjøa. Fartøyet lå utenfor Gjøa sikkerhetssone ca 1,4 km øst for plattformen da hendelsen skjedde.

10. august
Equinor
Askepott
H2S alarm ble utløst på riggen og alt personell mønstret iht. instruks, POB kontroll etter 8 minutter. Sensoren som utløste alarmen står akter styrbord på boredekk. De 2 andre H2S målerne i området viste ingen utslag på H2S. Røykdykkerlag gikk inn i området med håndholdte gassmålere og verifiserte at det ikke var H2S i området. Defekt gassmåler er inhibitert fra systemet og byttes ved første anledning. Situasjonen normalisert kl. 19:00. Etterkontroll utført i området av MSL, spesielt rundt drain. Ingen indikasjon på H2S

9. august
Equinor
Sleipner
Ifm kjøring av installasjonens kran oppsto det lekkasje fra kranens hydraulikksystem. Estimert utslipp er ca 75 liter hydraulikkolje.

11. august
Equinor
Gullfaks/Askeladden
Under wireline operasjon i brønn, falt BOP kontrollsystem A bort, deretter gikk det 3 min så falt BOP kontrollsystem B bort. Det var på dette tidspunkt ikke mulig å operere BOP via HMI skjermene på BOP kontrollsystemet hverken på boredekk eller bro. SIL 2 Back-up systemet som ivaretar anleggets integritet var til enhver tid operativt under hendelsen både på boredekk og bro. PLS’er på BOP kontrollsystemet er resatt, og det er ingen indikasjoner på at systemet ikke fungerer ihht krav.

9. august
Equinor
Askeladden
Utslag på 3 røykdetektorer i styrbord ventilasjons hus som utløste General Alarm direkte. Alle mønstret i henhold til alarm instruks, POB var oppnådd etter 6 minutter. Situasjonen ble raskt avklart ved utsjekk av teknisk avdeling og beredskaps organisasjon. Undersøkelser viste at sirkulasjonspumpen for heat recovery systemet på eksos var stoppet, noe som medførte at vanndamp ble sluppet ut i rommet via sikkerhets ventilen. Dette aktiverte igjen røykdetektorer. Situasjonen var avklart og normalisering startet klokken 19:46.

12. august
Neptune
Gjøa
Produksjonen på plattformen er nedstengt for årlig vedlikehold og Nova tilknytning, trykkavlastet og ytre barrierer satt. I forbindelse med gjennomføring av en aktivitet som omfatter utskiftning av sikringer i strømkabinett på brann & gass systemet, ble brann & gass systemet koblet ut i prosessområdene. Ingen andre aktiviteter pågikk og personell ikke involvert i denne aktiviteten var samlet i boligkvarteret/Q-områdene. Arbeidet på brann og gass systemet resulterte i bortfall av hovedkraft tilførsel fra land. Normalisering og reetablering av hovedkraft ble gjennomført uten problemer. Hovedkraft var reetablert i løpet av ca 40 minutter. Det arbeides videre med å avdekke årsaken til at hovedkraft falt ut.

26. juli
Vår Energi
Goliat
Under arbeid på CCTV kamera ble det oppdaget gjenglemt verktøy, bl. a. en momentnøkkel, på en H-bjelke i offloading området. I forbindelse med fjerning av dette utstyret løsnet den ene delen av momentnøkkelen (6kg) og falt 2 meter. Det var ingen personer i området gjenstanden landet. Ved nærmere gjennomgang av denne hendelsen er det vurdert at gjenstanden kunne ha falt 12 meter ned og landet på en gangvei. Hendelsen følges opp i Synergi.

13. august
ConocoPhillips
Ekofisk M
Under pågående tilbakestilling av eksisterende 230V 60Hertz heat-trace kabel fikk elektriker strømgjennomgang i det isolasjonstape ble fjernet på enden av strømkabel. Han oppsøkte umiddelbart sykepleier for kontroll. Personen er uskadd og returnerte til jobb etter kontroll. Pågående jobb i området ble stoppet, området ble avsperret og kurs til strømkabel ble tatt ut.

14. august
Neptune
Gjøa
Produksjonen på plattformen er nedstengt for årlig vedlikehold og Nova tilknytning. Prosessanlegg er trykkavlastet og ytre barrierer satt. I forbindelse med gjennomføring av en aktivitet som omfatter utskiftning av en «switch» i dataskap for «Safety and Automation System» (SAS) A- og B-nettet ble det frakoblet feil kabel. Siden begge nettene da ble tatt ned så gikk kontrollsystemet i «fail safe» og gav NAS1. Dette resulterte i bortfall av hovedkraft tilførsel fra land. Ingen andre pågående aktiviteter ble negativt påvirket utover avbrudd på ca. 30 minutter. Normalisering og reetablering av hovedkraft ble gjennomført uten problemer. Hovedkraft var reetablert i løpet av ca. 30 minutter. Det vil bli nærmere undersøkt hvorfor feil kabel ble frakoblet.

15. august
Aker BP
Skarv
Det pågikk rengjøring av struktur oppe i høyden. Det ble benyttet høytrykksspyler til formålet. I forbindelse med forflytning ned til lavere nivå falt lanse og slange ned til underliggende dekk. Lanse og slange falt ned på gangvei som ikke var avsperret. Ingen personer skadet eller eksponert. Fallenergi beregnet til ca. 115J