Borer pilotbrønn for å forberede utbygging av Peon
Glenn Stangeland
11. mars 2020
Foto: Odfjell Drilling
Borer pilotbrønn for å forberede utbygging av Peon
Glenn Stangeland
11. mars 2020

Equinor rykker stadig nærmere en utbygging av sitt Peon-funn i Nordsjøen.

Nå har selskapet planer om å bore en pilotbrønn lokalisert 120 meter øst for Peon-lisensen. Planen er å bruke Deepsea Atlantic til jobben, men dette kan bli endret.

Det viser dokumenter Energi24 har fått innsyn i.

Boringen av pilothullet har planlagt oppstart i løpet av 2. kvartal i år, og partner Petoro bekrefter at man håper å ta et konseptvalg for utbyggingen innen utgangen av 2020.

«Primært formål med testbrønnen er å verifisere avlastningsbrønn-konseptet for Peon-feltet. Brønnen vil verifisere at det er mulig å bore planlagt brønnbane, installere foringsrør/avhengingsrør og få nødvendige barrierer på plass. Brønnen er plassert utenfor Peon feltet for å unngå å ha reservoar under planlagt brønnbane. Dette fjerner risikoen for å bore inn i hydrokarbonførende lag hvis det ikke er mulig å holde planlagt brønnbane», skriver Equinor.

Gass

Equinor har, siden Peon ble påvist i 2005, slitt med å finne en god utbyggingsløsning for funnet.

Forklaringen er spesielle geologiske egenskaper og fordi det er lang avstand til mulige vertsplattformer, begrenset kapasitet i disse og manglende kapasitet i aktuelle gasstransportsystemer.

l 2012 ble det derfor bestemt å avvente videre utvikling av prosjektet.

Men nå har Equinor hentet Peon fram igjen i et forsøk på å få bygget ut funnet som inneholder rundt 27 milliarder standard kubikkmeter gass.

Digital pilot

Et mulig utbyggingskonsept  for feltet er en flytende ubemannet produksjonsplattform med SPAR-design, som potensielt kan gjøre Peon-utbyggingen til «digital pilot» i Equinor.

«Dette innebærer at det utvikles nye digitale løsninger for feltutvikling og drift som en integrert del av feltutviklingsarbeidet. Det planlegges videre å benytte strøm fra land. I dette konseptet vil gassen fra Peon-feltet kunne transporteres direkte til Langeled som trolig vil ha ledig kapasitet til disse reservene», skriver operatøren i en søknad.

Funnet ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 60 kilometer nordvest for Gjøa. Vanndybden er 370 meter. Funnet ble påvist i 2005 og avgrenset med brønn 35/2-2 i 2009. Reservoaret inneholder svært tørr gass.