Borer syv nye brønner – investerer 2,3 milliarder i Gullfaks
Redaksjon
15. januar 2019
Borer syv nye brønner – investerer 2,3 milliarder i Gullfaks
Redaksjon
15. januar 2019

Partnerne på Gullfaks planlegger å bore syv nye brønner i lisensen og øke utvinningen med 17 millioner fat.

Endret PUD hvor dette er inkludert er nå levert olje- og energiministeren.

Brønnene skal bores i Shetlandgruppen, et kalkreservoar som ligger over hovedreservoaret på Gullfaks-feltet i Nordsjøen.

Kalkreservoaret gjør det utfordrende å bore på Gullfaks. En brønntest i 2012 viste imidlertid at også dette reservoaret kunne gi god oljeproduksjon. Gullfaks-partnerne har derfor investert over en milliard kroner i produksjonsbrønner i denne formasjonen siden 2013, som så langt har gitt over seks millioner fat olje fra Shetland/Lista fase 1.

Da det var mulig at dette reservoaret kunne produsere mer olje ved vanninjeksjon, ønsket myndighetene at Gullfaks-partnerne kom tilbake med en endret plan for utbygging og drift i 2019.

Partnerskapet på Gullfaks (Equinor, Petoro, OMV) er nå klar til å hente ut enda mer ressurser ved hjelp av vanninjeksjon og nye produksjonsbrønner i Shetland/Lista fase 2. Totalt skal det bores syv horisontale brønner ved bruk av det eksisterende boreutstyret på Gullfaks.

– At disse formasjonene som før har vært en utfordring nå gir god produksjon med balansepris under 30 dollar fatet, kaller jeg en pen oljebonus fra Gullfaks, sier Arne Sigve Nylund, Equinors konserndirektør for utvikling og produksjon norsk sokkel.