Borerør skled ut av TFM og plugg på 600 kg veltet – uhellene i uke 35
Glenn Stangeland
10. oktober 2019
Foto: Transocean
Borerør skled ut av TFM og plugg på 600 kg veltet – uhellene i uke 35
Glenn Stangeland
10. oktober 2019

23. august
Equinor
Troll A
Troll A skal i perioden 24.08.19 – 04.09.19 gjennomføre revisjonsstans. Anlegget vil i den perioden være nedstengt og trykkavlastet. Troll A vil i den anledning øke bemanningen om bord slik at alle våre 5 livbåter på vestre side av plattformen (1, 2, 3, 5 og 6) vil bli bemannet og tatt i bruk. Livbåt 4, på østsiden av plattformen, vil da bli brukt som redundant livbåt.

23. august
Equinor
Askeladden
16:59 Det gikk ut Giftig gass alarm, og riggen mønstra ihht Beredskapsplan og Alarminstruks. Det ble ganske tidlig klart at det antagelig var feil i en detektor, da kun èn av fire H2S detektorer på boredekk viste utslag. Samtidig er det ingenting på Boredekk som skal kunne gi gass i den fasen vi er nå. Det var et peak-utslag på 21 ppm H2S, så datt den raskt ned ca 11 ppm- hvor den ble liggende. C&E sier at ved singel deteksjon på 20 ppm, skal det gå alarm. Vi mønstra alle lag, og Innsatslag ble sendt i Røykdykkerpåkledning til boredekk med portabel måler. Disse rapporterte at det er null utslag H2S på portabel måler. Sammen med null utslag på 3 andre målere på Boredekk, ble det konkludert at det er feil på detektor.POB kontroll etter 10 min, alle mønstret til riktig sted. Normalisering, After Action Review, varsling til Ptil.

23. august
Equinor
Trestakk/Transocean Enabler
Da borerør skulle kjøres opp fra rørdekk til boredekk ved hjelp av Tubular Feeding Machine (TFM) observerte operatør at røret hektet seg opp i struktur. Bevegelse på maskin ble umiddelbart stanset med nødstopp, på dette tidspunkt var TFM fremdeles i horisontal posisjon og hadde ikke begynt å løftes mot boredekk. Da operatør kjørte TFM tilbake igjen skled borerøret ut av TFM og fortsatte å skli ned til rørdekk som er 1,2 m lavere enn TFM. Operatør oppholdt seg i Pipe Rack Crane (PRC) som er trygt område. Hendelsen skjedde i avsperret område og ingen personell oppholdt seg innfor sperringene, derfor ingen potensiale for skade på personell. Det er i denne meldingen krysset av for fallende gjenstand selv om røret aldri var i fritt fall. Røret skled ukontrollert fra et nivå til et annet og det er derfor vanskelig å beregne hvor mye energi som er utløst.

Sorter og søk i 1246 uønskede hendelser fra de siste tre årene
Prøv Petro Database gratis i 30 dager

24. august
Lundin
Edvard Grieg
To røykdetektorer detekterte røyk i heismaskinhuset i U40. GPA ble initiert med påfølgende mønstring. Foreløpige undersøkelser indikerer at røykutviklingen ble forårsaket av friksjon mellom heisbrems og trommel. Hendelse følges opp videre sammen med serviceleverandør til heis.

25. august
Aker BP
Valhall Flanke vest
I forbindelse med hook-up og commissioning av Valhall Flanke Vest NUI er alarmer tilknyttet ESD, PSD og PCS systemet blitt filtrert. Dette medførte at alarmene i en periode ikke var synlige for kontrollrom på Valhall feltsenter. Funksjon og aksjoner fra alarmer var imidlertid ivaretatt. Situasjonen er nå korrigert, og hendelsen følges opp iht. selskapets retningslinjer.

25. august
OMV Norge

Deepsea Bergen
IP was in the process of preparing an offshore container for back load. When attempting to close the door, the door appeared to be slow. IP got help from another person and together they closed the door. As the door closed, the locking dogs engaged and the handle swung over and struck IP’s right hand, resulting in a cut between the thumb and index. The cut was approx 2 cm long. Gloves were being used. IP contacted medic and received medical treatment before he returned to work. The incident will be reviewed with crew onboard.

25. august
ConocoPhillips
Ekofisk 2/4L
Utslag på røykdetektor første etasje hvor sentralstøvsuger er installert. Område ble sjekket og det ble bekreftet røykutvikling. Ingen brann. GA alarm ble aktivert og beredskapsorganisasjonen mønstret. Rom gjort spenningsløst, situasjon avklart og beredskapssituasjon normalisert.

26. august
Equinor
Transocean Equinox
Nedlegging av mekanisk plugg/kjøre verktøy: Boremaskin var gjort opp til kjøre verktøy/plugg. Plugg ble satt ned på boredekk for å skru boremaskin løs fra kjøre verktøy. Sikkerhetsklemme for å sikre plugg til kjøre verktøy var på dette tidspunktet ikke påmontert. Når kjøre verktøy med plugg skulle legges ned på matebord, løsnet plugg fra kjøre verktøy og droppet 0.73 meter ned på boredekk og tippet over fra vertikal til horisontal posisjon. Hendelsen skjedde under fjernoperering og intet personell befant seg i rød sone (ikke HMS-potensial i hendelsen). Vekt av plugg ~600 kg og lengde på plugg er 3.3 meter.

26. august
Gassco
Kollsnes
Kondensatlekkasje under klargjøring til RS2019. Drypplekkasje ble oppdaget av operatør i felt. Ingen automatisk deteksjon. Anlegget ble prevantivt evakuert. Det er ført på punkt d) «Bekreftelse av varsel etter styringsforskriften:» i mangel på dekkende alternativ. Lekkasje i flens 8’ rør, Segment var nedstengt. Området sperret av. Politiet varslet i etterkant av hendelsen. Lekkasje ansett som liten, estimering av lekkasje vil bli gjort av teknisk avdeling i Equinor og rapportert i Synergi.

26. august
Equinor
Hammerfest LNG
Hendelse under kobling av LPG tanker Hourai Maru. Stag som forbinder kuleventilene på lastearm A falt på dekk etter at bolten ramlet ut, og var 10-20 cm unna å treffe operatør i hodet. * Etter klassifiseringsmøte konkluderte vi med følgende fakta om den fallende gjenstanden Fallhøyde: 1,77 meter. Vekt: 1,5 kg. Joule 26.04555. Det er vurdert til at hele potensialet av hendelsen er tatt ut og hendelsen er klassifisert som Grønn-4.

28. august
Repsol
Gyda
I forbindelse med pågående pluggeoperasjoner og oppstart av sirkulering av A-annulus på brønn ….… til KWV på ….… injeksjonsbrønn fikk vi gasslekkasje til boredekk. KWV på ble åpnet før det var satt mot trykk på linjen. Boredekk sto klar til å stenge annular BOP i forberedning til sirkulering. Da første gassdetektor slo inn på boredekk, ble KWV på ….… stengt manuelt. Total mengde gass ….… kg gass med en initiell lekkasjerate på ….… kg/s og maks ….… kg/s i slutten. Bekreftet gass deteksjon trigget gul ESD og generell plattform alarm.  Beredskapsorganisasjonen ble igangsatt og mønstring startet. Situasjonen og årsak ble avklart etter 6 minutter, fire and gas systemet på boredekk ble resatt og detektorene kom inn med normale verdier. Kunne stoppet mønstring, men valgte å gå ut med informasjon at situasjonen er avklart, men at vi fullfører POB kontroll, full POB på 15 minutter. Potensialet for total mengde er beregnet til ….… kg. (Sladdet verson)

28. august
Equinor
Statfjord C
Det var et utslipp av råolje via ballastvann systemet i forbindelse med fylling av lagerceller. Utslippet er beregnet til maks 300 liter.

30. august
PGNiG Norge
Deepsea Nordkapp
Roughneck pinched finger on chains when installing master bushing in rotary table on drill floor, and suffered a flesh wound on the fingertip. Received medical treatment by rig medic and will be sent onshore for x-ray scan.