Boret tørt på Dovregubben – Lyderhorn neste stopp
Glenn Stangeland
22. oktober 2021
Boret tørt på Dovregubben – Lyderhorn neste stopp
Glenn Stangeland
22. oktober 2021

Lundin har boret tørt på Dovregubben, i lisens 976, 70 kilometer sørøst for Johan Sverdrup. 

Det melder Oljedirektoratet: 

Brønnen traff på 18 meter mektig Sandnes- og Bryneformasjonen av mellomjura alder, hvorav 10 meter sandstein med god reservoarkvalitet.

I sekundært letemål traff brønnen på om lag 70 meter tette karbonatbergarter i Zechsteingruppen. Rotliegendgruppen er trolig ikke til stede i brønnen, men den traff på om lag 60 meter tette klastiske bergarter av paleozoisk alder.

Brønnen traff dessuten på om lag 200 meter mektig Skagerrak- og Smith Bankformasjonen (trias alder), hvorav til sammen om lag 120 meter sandstein med dårlig til moderat reservoarkvalitet.

Brønnen er tørr, uten spor av petroleum. 

Deepsea Stavanger skal nå bore undersøkelsesbrønn 24/12-7, Lyderhorn, i utvinningstillatelse 1041 i Nordsjøen, hvor Aker BP er operatør.