Brann på Deepsea Bergen, fingertupper i klem og resten av uhellene i uke 50
Glenn Stangeland
7. januar 2020
Foto: Odfjell Drilling
Brann på Deepsea Bergen, fingertupper i klem og resten av uhellene i uke 50
Glenn Stangeland
7. januar 2020

4. desember
Equinor
Martin Linge A
En person forstuet høyre fot pga feilbelastning da vedkommende gikk ned trappen inne i boligkvarteret. Ingen umiddelbare smerter, men personen ble sendt til land for rutinemessig kontroll påfølgende dag pga at foten hovnet opp. Vedkommende ble da sykemeldt og dette blir en fraværsskade.

7. desember
Equinor
Snorre A
Person skulle forflytte seg fra et område til et annet. I den forbindelse dunket han kne i struktur. Dette medførte hevelse i kne. Personen ble satt til alternativt arbeid.

7. desember
Equinor
Hammerfest LNG
Kl. 2230 oppdager driftsoperatør en gassky ut av toppen på LNG 2 tanken. Han melder fra til kontrollrommet som da evakuerer anlegget, mønstrer 1. og 2. linje + Politi + Brannvesen + Helse. Alle nødetater ankommer Hammerfest LNG. Det ble observert lekkasje gjennom en sikkerhetsventil og til «safe location» utslippspunkt. Utslippet/lekkasjen blir manuelt avstengt kl. 0336. POB før evakuering var 5. Alt personell gjort reder for. Ingen personskade eller skade på materiell.

Full kontroll på alle uønskede hendelser på sokkelen – prøv Petro Database gratis i 30 dager!

9. desember
Wintershall Dea
Brage
En takplate (aluminium), fra undersiden av boligkvarteret/prosessmodulen på Brage, ble funnet på toppen av et stillas som var under bygging. Platens mål er ca 1000mm x 700mm og hadde en vekt på 2460 gram. Fallhøyden er estimert til 8 meter og utløser dermed en energi på 193 joule. Ingen personer ble skadet eller var i nærheten på stillaset når platen falt ned, men det faktum at stillaset var under bygging ansees det som at under ubetydelig endrede omstendigheter kunne dette ha medført en alvorlig skade på personell. Det har i det siste døgnet vært sterk vind med opp mot 63 knop i kastene med vindretningen fra nordlig retning. Stillas og området rundt sikret som et forebyggende tiltak.

9. desember
Vår Energi
Balder FPU
Generell Alarm ble initiert manuelt fra kontrollrom etter at personell varslet røykutvikling i aktre brannpumperom. To personer arbeidet på det tidspunktet i dette rommet. Det ble raskt avklart at det var en kjølevannslekkasje (glykolholdig vann) tilknyttet brannpumpe C som forårsaket røyk/damp. De to personene som befant seg i brannpumperommet ble undersøkt på hospitalet ombord. Ilandsendelse ble vurdert som unødvendig av vaktlege i land. Personene fikk fritak for arbeid  resten av dagen. Brannpumpe C blir ute av drift inntil feilsøking og reparasjon er utført. Hendelsen vil bli fulgt opp i synergi.

10. desember
Wintershall Dea
Brage
En delugedyse med rør har falt ca 4 meter. Totallengde 860 mm x OD 31mm – totalvekt 3200 gram, ble funnet på brønnhodedekk C42-sør. Røret har gjengekobling. Ingen personskade. C42 er et område hvor det for tiden er høy aktivitet ifm brønnoppkobling og kritiske løft ifm brønnoperasjoner. Det ansees som at det under ubetydelig endrede omstendigheter kunne medført en alvorlig personskade. Været i det aktuelle tidsrommet var sterk vind fra sør, med opp mot 63 knop i kastene. Alt arbeide, inkludert ferdsel, i uteområdene er stanset inntil videre. Deler av produksjonen er stengt ned pga det påbegynte kritiske løftene og vil ikke bli startet opp igjen før situasjonen er avklart.

10. desember
Repsol
Gyda
Lekkasje fra hydraulikksystem på kran for håndtering av borerør. Lekkasjen kom fra sugeledningen til pumpen som står på bunn av hydraulikkoljetanken. Skruene som holder flenskobling mellom slange og pumpe var skrudd ut, sannsynligvis på grunn av vibrasjoner i kranen som følge av sterk vind (ca 40 knop). Ca 600 liter Hydraulikkolje rannt ut av tanken og ned i drypptrauet, videre over kanten og ble spredd med vinden til store deler av plattformen. Vindretningen gjorde at oljen ble spredd på platformen istedenfor å gå til sjø. Slangen er gjenmontert, denne gangen med gjengesikring (loctite).

10. desember
Vår Energi
Balder FPU
Viser til telefonisk varsel, og påfølgende telefonsamtale. Balder fikk grønn sjø innover prosessdekk på styrbord side. Generell Alarm ble initiert for å sikre POB-kontroll. Signifikant bølgehøyde i området i forkant av hendelsen var 7 meter. Sjøen hadde slitt løs stillasmateriell, bøyd et rekkverk, flyttet en konteiner og deformert en vegg på et kjemikalielager. Det var også skader på noen lysarmaturer. Etter undersøkelser, opprydding og sikring av stedet ble prosessdekk og hoveddekk stengt for normal ferdsel som et ekstra sikringstiltak. Skadested er avsperret. Hendelsen vil bli gransket internt.

10. desember
Equinor
Visund
Ved arbeid i lavspennings tavlerom C10 fikk automatiker strømgjennomgang mellom underarm og håndflate. Dette skjedde i forbindelse med utskiftning/reparasjon av rør for tidligdeteksjon i rommet. Elektriker ble tilkalt og det ble målt en berøringsspenning på 60V mellom kabelgate og kabelnippel. Berøringstid ca. 0.5 s. Person er undersøkt av sykepleier. Det ble ikke funnet noe unormalt, og personen returnerte til arbeidssted.

11. desember
Equinor
Askeladd/Deepsea Atlantic
Manuell brannvarsler utløst i bysse etter brann i ei gryte. Brann slukket umiddelbart ved bruk av brannteppe. Beredskapsorganisasjon aktivert og personell mønstret. Situasjon normalisert etter 15 min.

11. desember
Mol Norge
Evra-Iving/Deepsea Bergen
Klokken 20:48 ble boreoperasjonen stanset etter at det ble observert et branntilløp i en presenning som omslutter elektriske kabler og hydrauliske slanger på top-drive. Brannslukningsutstyr over heise-spillet (draw-work) ble aktivert og branntilløp ble raskt slukket, “service-loop” og området rundt ble deretter nedkjølt med vann. Personell ble mønstret i henhold til instruks, full POB, ingen personskader, ingen tap av brønnkontroll eller barrierer. Borestrengen har blitt dratt opp i foringsrøret, og er klar til å bli hengt av i BOP. Arbeid er igangsatt for avdekke årsak til hendelsen. Granskningsteam reiser til riggen i løpet av torsdag 12.12.

8. desember
Equinor
Veslefrikk B
En person er i ordinær trening på en tredemølle. Plutselig kjenner vedkommende en akutt innsettende smerte i høyre fotblads ytterside. Personen oppsøker sykepleier, får behandling og blir tatt ut av arbeid. Vedkommende sendes så til land for røntgenkontroll av foten. Røntgenkontroll viser brudd i et bein i foten. Dette medfører en fraværsskade. Skaden er definert som en fritidsskade, da hendelsen skjer i gymsalen – utenom arbeidstid.

13. desember
Equinor
Troll A
I forbindelse med materialhåndtering av en stålbjelke fikk en person hånden i klem og klemte av tre fingertupper (helt ytterst i negleområdet) på høyre hånd – under bruk av brekkjern/kubein for å snu bjelken mens den ligger på dekk. Bjelken ligger horisontalt på dekk under håndteringen når hendelsen inntreffer. Materialhåndteringen ble utført av et arbeidslag bestående av to personer. Den andre personen benyttet spett samtidig under hendelsen. Den andre personen tok hånd om den skadde, de gikk umiddelbart til hospitalet. Personen fikk medisinsk behandling og medisinsk transport til land for videre behandling på Haukeland sykehus.