Brannen på Mongstad: – Flammene kan ha vært 10-15 meter høye

Foto: Harald Pettersen, Equinor
Publisert 10. januar 2023

Petroleumstilsynet (Ptil) har sluttført granskingen av brannen på Equinors raffineri på Mongstad 3. juli 2022 og funnet flere avvik fra regelverket. 

Brannen oppsto som en følge av lekkasje i en termolommeflens på en rørlinje som førte en blanding av nafta og hydrogen. Innholdet i røret holdt en temperatur på 520° Celsius, og selvantente da det kom i kontakt med luft.

Det oppsto trolig en jetbrann på selvantennelsesstedet, samtidig som det brant med mindre flamme på flere steder langs rørlinjen. Lekkasjeraten er beregnet til å ha vært 0.55 kg/s. Film fra brannen, samt observasjoner fra personell i området, viser at flammene i starten kan ha vært 10-15 meter høye.

Beredskap mønstret raskt og valgte en kontrollert avbrenning av gassen fra lekkasjen i reaktortårnet mens de kjølte omkringliggende områder med store mengder brannvann for å opprettholde den strukturelle integriteten for å forhindre eskalering av hendelsen. Brannen oppstod klokken 05:43 og ble meldt slokket 11:25.

Ingen personer ble skadet som følge av brannen, men hendelsen medførte anleggsstans for flere prosessanlegg i underkant av tre uker og et betydelig produksjonstap.

Brannen oppstod i et område hvor det normalt ikke oppholder seg folk. Dersom hendelsen hadde skjedd mens personell var i området kunne vedkommende, i verste fall, ha blitt utsatt for dødelig høy varmestråling.

I verste fall kunne en antennelse av mediet i overliggende rørgater ha medført eskalering av brannen, med store lokale materielle ødeleggelser.

Dersom brannen hadde blitt slukket tidlig i brannforløpet, før tårnet var trykkavlastet, kunne det ha medført en gassky på avveie, som kunne ha fått en forsinket antennelse. Det var en bevisst handling å ikke slokke brannen, for å unngå dette scenariet.

Den direkte årsaken til brannen var lekkasje av selvantennelig hydrogenrik nafta, trolig på grunn av tap av forspenning i boltene til temperatursensoren.

Granskingen peker mot flere bakenforliggende årsaker:

  • Forspenning av bolter
  • Kvalitet i planlegging av jobbpakke
  • Gjennomføring av isolering i jobbpakke
  • Kvalitetskontroll av jobbpakke
  • Mangelfull oppfølging av termolommer generelt på anlegget
  • Høyt arbeidspress

Granskingen har identifisert flere avvik fra regelverket. Dette omfatter:

  • Mangler ved anleggets utforming og vedlikehold
  • Mangler ved arbeidsprosessen for overflatebehandling
  • Mangler ved risikoanalyse

Siste fra forsiden

+

Rigger seg for å bore 546 dager på Kristin Sør og Tyrihans

+

Vurderer å koble Ekofisk til Sørlige Nordsjø 2

Heerema bygger understellet til Munin-plattformen

Betydelig oljefunn i Nordsjøen 

+

Gassalarm på Statfjord A – 100 evakuert

Sikrer seg mer jobb for Deepsea Bollsta

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger