Branner, brønnhendelser og bruddskader – uhellene i uke 38
Glenn Stangeland
31. oktober 2019
Foto: Aker BP
Branner, brønnhendelser og bruddskader – uhellene i uke 38
Glenn Stangeland
31. oktober 2019

15. september
Equinor
Mongstad
I krakkeranlegget falt en plate, på ca. 75 cm x 16 cm, 6 mm tykk, ned fra rist 7 til rist 5. Vekt ca. 6,6 kg. Fallhøyde ca. 3,5m. Platen er en gammel plate som var festet til stigerør på krakker (krans for isolasjon). Det var ikke noe arbeid på/ved plate som falt ned. Det befant seg en arbeider fra Idesa på et stillas på rist 5 når platen falt ned. Platen traff konstruksjoner/stillas flere ganger på vei ned. På høyde med sveiser traff platen struktur, og la seg over hånd/arm til sveiser. Han er uskadet og tilbake i arbeid. Stillas der sveiser arbeidet er ca. 2m høyt, så fallhøyde fra der plater er festet på stigerør til stillas på rist 5 er ca. 3,5 m. Det er 7-8 tilsvarende plater på stigerør ved rist 7. Det er tatt en kontroll av platene. På en av platene var punktsveiser svært korrodert, og plate ble derfor demontert. Resterende plater har punktsveiser av god tilstand. Det er tilsvarende plater også ved rist 9. Fire av fire plater er demontert. Det var kraftig vind i området, så det er mest sannsynlig medvirkende årsak til at platen løsnet. Politiet har vært og undersøkt stedet og har frigitt området.

12. september
Gassco
Kollsnes

Person veltet på sykkel på vei mellom anlegg og sitt rom i brakkeleir. Personen ble sendt til legevakt for utsjekk av smerter i legg/fot. Personen ble videresendt på til sykehus for viderebehandling ettersom det ble konstatert brudd som krevde stabilisering.

13. september
Equinor
Stureterminalen
Sture Terminalen fikk melding brann om bord i tankeren «Dubai Harmony»». 1 og 2 linje ble mobilisert og startet umiddelbar assistanse til skipets mannskap for å bekjempe brannen. Nødetater ble også umiddelbart varslet og når Politiet kom på stedet opprettet de sitt ILKO og styrte innsats derfra. Ingen skade på personell er meldt inn til Sture Industrivern. Situasjonen er nå under kontroll Sture Industrivern 1-2 linje er nå demobilisert og Politiets etterforsking har startet.

Sorter og søk i 1268 uønskede hendelser fra de siste tre årene
Prøv Petro Database gratis i 30 dager

14. september
Equinor
West Hercules

20″ x 13 3/8» overflateforingsør ble sementert til overflaten, dette var gjort ferdig lørdag kl. 02:00. Kl.05:15 begynte det å strømme ut væske mellom 36» LP housing og 18 3/4» HP housing. Ca kl. 09:00 begynte det å strømme ut gass med lav rate. 09-17: Observerte samme strømming utover dagen intill ROV ble tatt til riggen pga vær. ROV forventens tilbake til brønnhodet mandags morgen for å observere utvikling. Riggen ligger av lokasjon ved hjelp av Dynamisk posisjonering.

9. september
Gassco
Draupner
I forbindelse med en jobb utført ved hjelp av Tilkomst Teknikk, falt en 2,7 kg pose med verktøy ned langs et tau og traff en person i høyre overarm. Den faktiske skaden er vurdert som førstehjelpsskade. Posen var festet til tauet med en karabinkrok. Høyden posen falt/skled langs tauet var ca. 20 m. Vinkel på tauet var ca. 80 grader i forhold til vertikalen.

13. september
Equinor
Oseberg vestflanke/Askepott
Klokken 17:00 13.09.2019: I forbindelse med montering av last celler på ankervinsj skjer det en ukontrollert ut spoling av ankerwire. Under arbeidet med å montere ny last celle på ankervinsj ble bolten som holder bremsen tatt ut og erstattet med lastcelle tilsvarende størrelse på bolten. I den forbindelse ble trommelen sikret. Av pr. nå ukjente årsaker løsnet sikringen og trommel kom i bevegelse. 850 meter med wire ble spolt ut. Vurderinger fra de som var på stedet var at wiren spoolet seg ut på ca 60 sek. Idet wire forlot trommel la den seg over/langs rekkverket til gangvei ved livbåtstasjonen. Denne gangveien er ikke i daglig bruk og det pågikk ikke arbeid ved livbåtstasjonen da hendelse skjedde.

10. september
Vår Energi
Goliat
I forbindelse med N2He testing, ble ventil utsatt for høyere trykk enn den var ratet til. Dette medførte brekkasje på ventil/slange som kom ut av kontroll. Det var personell i området som kunne blitt skadet. Hendelsen vil bli gransket internt.

16. september
Vår Energi
Ringhorne
En person pådro seg brudd i håndleddet etter fall da han skulle gå ned en midlertidig trapp fra en vanninjeksjons plattform som har en høyde over dekk på ca 75cm. Personen ble fraktet til land med SAR helikopter for behandling v/SUS. Det er opprettet synergi sak.

16. september
Aker BP
Ula
This notification is for a well integrity incident on Ula A-12 /W12. The well has a leaking Chemical Injection Valve (CIV) downhole within API criteria and an external seep in the wellhead valve stem pack. The external seep is not measurable (0%LEL), but is visible. The seep occurs when the valve is in both open/closed position. Currently, we are troubleshooting the failure and performing additional tests. The incident will be followed up according to Aker BP requirements.

17. september
Equinor
Statfjord A
2 aluminiumsplater på 3,75 kg falt gjennom spalteåpning i grating og landet på kjellerdekk ca. 20 m under grating. 2 personer var i området og hørte at noe ramlet ned. Da de kom ut fra trappeoppgang på kjellerdekk observerte de en aluminiumsplate på dekk ved gangvei. Da de så opp for å se hvor den hadde kommet fra, de observerte de den andre platen som kom svevende ned mot dekket. De beveget seg inn under tak og hørte platen treffe dekket ca. 10 m unna. De gikk så for å sikre området der platene var lagret. Området platene landet på var ikke avsperret.

17. september
Gassco
Nyhamna
Nyhamna-anlegget ble nedstengt 08.09.2019 ifm «Turnaround (TA)» iht. plan. Pga arbeid på 132kV strømforsyning fra Statnett, lå Nyhamna forsynt med strøm via alternativ 22kV strømforsyning fra Istad lokalnettet. Uten forvarsel trippet 22 kV incomer fra Istad på jordfeil. Denne forsyner en 22/11kV trafo. Ved normalforsyning vil essensiell generator starte automatisk, men dette er ikke mulig ved forsyning fra Istad. Mistet strøm på anlegget. Det ble derfor igangsatt arbeid for å starte essensiellgenerator manuelt samtidig med feilsøking på trafo. Generator må startes i sekvens som gjorde det komplisert å få start når flere forutsetninger ikke var oppfylt. Etter godt samarbeid mellom ABB SAS team, Siemens og Shell ble generator startet og anlegget fikk stabil strømforsyning. Det ble målt Isolasjonsmotstand med 5kV megger på primær og sekundær side av trafo, men ingen feil ble funnet. Oppfølging onsdag 18.09: Det skal gjøres et nytt forsøk på spenningssetting av Istad forsyning når 132kV er tilgjengelig. Hendelsen meldes til Ptil pga. evakuering av anlegget for å oppnå personellkontroll. Det har ikke vært noen fare for anleggets integritet.

16. september
Equinor
Askeladden
Mens kobling ifra Tree Running Tool (TRT) fra borerøret var en skralle mistet til sjø. Området var avsperret og det befant sig ingen personell var på underliggende nivå. Ingen potensiale for personskade. Fallhøyde 46 m; Vekt 0.5 kg energi 226 J.

16. september
Equinor
Askeladden
Mens kobling Wire klemmer til guidewire var bolten overtorquet og knakk. Klemmen løsnet, åpnet, og falt til sjø. Området var avsperret og det befant sig ikke personell var underliggende nivå. Ingen potensiale for personskade. Fallhøyde 46 m; Vekt 1,920 kg; Fall energi 866 J

18. september
ConocoPhillips
Ekofisk/West Linus
I forbindelse med boring av ny brønn ble det løftet linere med såkalt knokkel bom kran til catwalk. Da kranfører klargjorde ny liner som skulle legges på catwalk åpnet gripetangen på bom kran seg og liner falt 1,5 meter ned til struktur. Området var avsperret og ingen personell innenfor eller i nærheten av avsperret område. Vekt: 838 kg Høyde 1,5m = 12331 Joule.

19. september
Equinor
Aasta Hansteen
19.09 kl. 08:30 oppstod brann med åpen flamme i forbindelse med testkjøring av en temporær dieselgenerator. Generatoren er ombord som del av kraftproduksjon under revisjonsstans. Lokalt område/kontainer ble eksponert under hendelsen. Elektropersonell som var tilstede meldte brannen til SKR, som initierte GA og mønstring. Beredskapsorganisasjon mønstret og håndterte situasjon etter DFU. Pga pågående revisjonsstans er produksjon nedstengt, ytterbarrierer satt og anlegget trykkavlastet. Hendelsen er registrert og vil bli fulgt opp i Synergi 1593018.

17. august
Equinor
Sleipner A
I forbindelse med rengjøring av en drensrenne, fikk en person hånd i klem da drensristen skulle legges på plass. Personen ble behandlet av sykepleier om bord, og ble i samråd med vaktlege sendt i land med første rutehelikopter påfølgende dag for videre kontroll. Røntgen avdekket frakturer i fingre, og personen er i alternativt arbeid på land.

18. september
Wintershall Dea
Dvalin/Transocean Arctic
At 15:15 hrs on 18.09.2019 the BOP was being moved from the BOP setback area to the BOP transporter in the moonpool. The BOP was being lowered with the BOP crane winches when the STB winch started to lower in an uncontrolled manner. The aft BOP dogs landed on the BOP transporter and the BOP came to stop. The PORT BOP winch remained in tension and the BOP was tilted slightly towards forward-starboard. All operations were stopped and the BOP was secured. There was no potential for personnel injury. The rig was located at safe handling location and the potential for the BOP to fall into sea is considered limited but not impossible.

16. september
Equinor
Mongstad
Kubein falt fra stillasplattform og ned på rist på nivået under. Total fallhøyde var 6 m. Fra nivå på 10,5m til nivå 4,5m. Kubein falt antagelig via H-bjelke ca. 20 cm under øvre nivå. Vekt av kubein er 2,5kg. Det var ikke satt opp sperrekjetting, men det var et stillasspir som bom på nedre nivå. Og en del stillas som sperre direkte tilkomst. Det var en person som oppholdt seg på nedre nivå, men et stykke unna hvor kubeinet falt. Kubeinet var ikke tilrettelagt for verktøysikring.

18. september
Equinor
Gullfaks B
Under spenningssetting av ny 440V fordelingstavle oppstod det kortslutning mellom to faser. Elektriker i rommet ble utsatt for et høyt smell og kontaktet sykepleier umiddelbart etter hendelsen vedrørende hørsel. Han var tilbake i jobb etter kort tid.

19. september
Equinor
Trestakk/Transocean Enabler
03:12:52 Full muster was done as the general alarm was triggered. When the root cause of the alarm was established it was decided to continue the muster scenario as an exercise before normalization. Cause: we got a sudden unexpected pressure reading on a pressure transmitter which are installed behind the lifeboat deluge valve. This pressure transmitter is for detection of liquid in the pipe so that when the deluge releases it will generate a general alarm. The pressure dropped back down to normal at 03:13:10. It is very likely that the pressure peak has been caused by an internal earth fault on the component. The pressure transmitter will be replaced and monitored.

19. september
Aker BP
Valhall IP
I forbindelse med gjennomføring av 14-daglig Coil Tubing BOP-testing, medførte feil i kontrollsystemet til at Safety Head ventilen ikke lot seg lukke innenfor akseptkriterie. Coil Tubing operasjonen er stoppet inntil rotårsak(er) er avdekket og utbedret. Hendelsen blir fulgt opp i henhold til selskapets retningslinjer.