Brannskade, beinbrudd og fallende gjenstander – uhellene i uke 41
Glenn Stangeland
20. november 2019
"Transocean Arctic". (Foto: Wintershall/Ilja C. Hendel)
Brannskade, beinbrudd og fallende gjenstander – uhellene i uke 41
Glenn Stangeland
20. november 2019

3. august
Equinor
Åsgard/Transocean Encourage
Under arbeid med forsterking av struktur kom sveisepinnen i kontakt med en brennerflaske (600 ml butan-propanblanding) som ble brukt til å forvarme stålet. Dette resulterte i et lite hull i flasken og gassen antente. En stikk-flamme fra flasken traff IP i nakken. IP ble evakuert fra område.  Brannvakt slukket flammen fra gassbeholderen ved å bruke et håndholdt brannslukningsapparat. Det var ingen brann i struktur eller andre materialer, bare flamme fra gassflasken. IP ble sendt til land for sjekk på sykehuset. IP fikk brann 1. grads forbrenning i nakken og nedre del av haken. Vurdering av hendelsen: Hendelsen ble rapporter inn i equinor sitt system og klassifisert basert på personskade. Da dette var en sveise jobb var alt brennbart materiale fjernet fra område før jobb startet. Hendelsen ble gransket av Transocean, og anbefalte tiltak i iverksatt. Personskade vurdering: Person hadde korrekt verneutstyr for jobben. Vedkommende ble pga flamme mot hode region sendt i land for vurdering av lege. Konklusjon: 1. grads forbrenning nakke / kinn, og  vedkommende reiste ut til rigg på først tilgjengelig helikopter. Ihht til interne krav i Equinor er man i ettertid blitt gjort oppmerksom på at alle flammer skal varsles der det benyttes et slokkemiddel for å stoppe en flamme. Da potensialet for en brann her var vurdert som neglisjerbart, ble den ikke varslet. Basert på resultat av granskingen utført av Transocean har vi blitt gjort oppmerksom på at potensialet for brannskade kunne vært større, og ønsker derfor å etteranmelde denne hendelsen.

5. oktober
Wintershall Dea
Brage
På dagtid 05.10.2019 ble det kjørt en brannpumpe kontinuerlig for å opprettholde trykk i brannvanns ringledningen, mens jockey pumpa var til vedlikehold. I løpet av en 8-timers periode gikk det ca. 63 liter hydraulikkolje til sjø gjennom brannpumpe C. Brannpumpe C stoppet på LL-nivå på hydraulikksystemet. En annen brannpumpe ble startet og hydraulikkolje ble etterfylt på brannpumpe C. Årsaksforhold til lekkasjen vil bli kartlagt og utbedringer gjennomført. Oljetype: Hydraway HVXA46 HP Kjemisk klassifisering: Svart

5. oktober
Wintershall Dea
Brage
Kl 20:33 gikk det GA, etterfulgt av melding om brann i område C11. Mønstring startet som om dette var en reell hendelse. Det ble raskt avklart at det var en utløserventil til sprinkleranlegg i brannpumperom A/B som var utløst, og at det var feil på utløserventilen. Utløsning av deluge- og sprinklerventiler skal håndteres som bekreftet brann. Mønstring fortsatte inntil POB var bekreftet OK. Personell fikk forlate livbåtene ca 20:55. Kl 21:10 holdt OIM et informasjonsmøte i dagligstua 3. etg LQ.

Petro database – 790 kr/mnd
Les operatørenes egne varsler om alle uønskede hendelser de siste tre årene

5. oktober
Equinor
Troll/Transocean Endurance
Trakk ut av hullet med liner landestreng på 1900m dyp med 5,5’’ HWDP. Standene var racket tilbake i boretårnet og blokken var senket ned til boredekket i tilbaketrukket posisjon. Blokken var fremstrakt på vei ned, men operatør (driller) hadde ikke full oppmerksomhet på blokkens posisjon. Operatør aktiverte bailene sin vippe-funksjon (mot drilling/parkeringsposisjon) for seint og elevatoren kom i kontakt med pipe’en før operatøren kunne stoppe det. Et sett med «inserts» i elevator (vekt 23.6 kg) ble slått løst og falt 1,5 m ned på boredekket. Landet ca 1m fra brønnsenteret. Energien for denne fallende gjenstanden er beregnet til 348 Joule. Rød sone var på dette tidspunkt aktiv, og det var dermed ingen personer på boredekket, dette iht Transocean-krav. Det var ikke fare for personskade ifm denne hendelsen.

6. oktober
Vår Energi
Balder FPU
Alarm utløst av H2S detektor i sloprense konteiner og GA ble kjørt iht. prosedyre. Ingen nedstenging av produksjon, og mønstring ble avblåst like etter at hendelsen ble sjekket ut, 11 min etter GA. Ingen lekkasje detektert. Eksos fra brannpumpe som ble testet i tidsrommet drev mot kontainer og utløste H2S alarmen.

6. oktober
Equinor
Gullfaks B
Utslipp av oljebasert borevæske (mud) til sjø, 1,2 m3 gult kjemikalie og 20Kg rødt kjemikalie. Hendelsen skjedde i forbindelse med overføring av mud fra boreområde og ned til oppsamlingstank med ventiler i feil posisjon.

24. september
Equinor
Visund/Transocean Norge
IP was working under deck plates in Engine Room #1 as part of a team. When a pneumatic valve was operated, some particles fell down from the valve. One particle managed to pass behind the safety glasses end into the IP’s right eye. IP felt a burning sensation in the eye, got out and used the eye wash station immediately. The medic was contacted and »Red Eye» treatment was started. Onshore doctor was contacted. Doctor advised that IP be sent onshore with next scheduled helicopter.

7. oktober
Repsol
Yme/Deep Arctic
The diver`s hat went onto constant gas free flow from the hat demand valve and he was unable to turn it off. He activated his SLS and returned to the bell within 1 minute of the incident.

7. oktober
Norske Shell
Petrojarl Knarr
Flammedetektor i turbinhood til Gas Turbin Bravo ble utløst og førte til ESD1. Personell mønstret og S&R Lag ble sendt ut for å bekrefte/avkrefte en evt brann. S&R lag rapporterte at ingen brann hadde funnet sted og normalisering startet. Første POB telling klokken 15:41, 1 mann manglet, andre telling klokken 15:42, full POB kontroll. Foreløpig undersøkelse viser at det har vært en feil på flammedetektoren.

8. oktober
Equinor
Åsgard/Island Wellserver
Operatør arbeidet med å lage nytt kabelhode på en 7/16″ wireline. Fikk da smerter i høyre skulder. Oppsøkte så sykepleier. Fikk behandling i samarbeid ved vaktlege. Sendt Åsgard A morgenen etter med SAR deretter rute helikopter til land. Oppsøker legevakt på hjemsted (Bergen) for videre undersøkelse og behandling.

8. oktober
ConocoPhillips
Ekofisk 2/4X
Under transport av en aluminiumsplate ble denne satt ned på dekk for å bytte grep. Aluminiumsplaten falt da gjennom en åpning i gratingen til underliggende dekk. Intet personell i området. Aluminiumsplaten veide 5.8 kg og fallhøyde 5 meter.

1. oktober
Equinor
Norne
Det ble oppdaget en intern lekkasje i råoljekjøler B under runde i felt. Dette førte til at det kom olje ut sammen med kjølevannet som går til sjø. Operatør la umiddelbart over til den andre kjøleren. Det viste seg at det var et lite hull i den ene platen i råoljekjøleren slik at det kom råolje over i kjølevannet. Råoljekjøleren har ikke vært i drift siden det ble byttet plater. Oljemengden er estimert til 69 liter.

10. oktober
Gassco
Kårstø
Stillasarbeider falt bakover (0,5m) ved demontering av stillas. Vedkommende traff en gjenstand med ryggen og klagde på sterke ryggsmerter i ettertid. Hendelsen skjedde på CA-401.

7. oktober
Wintershall Dea
Dvalin/Transocean Arctic
IP er ansatt i Transocean, og skulle reise hjem mandag 07.10.2019 etter endt tur. I forbindelse med entring av helikopterdekk tråkket IP utenfor gangvei og ned på dekk (ca. 15 cm høydeforskjell). IP bordet helikopter og reiste til Kristiansund og videre hjem (fly til Oslo). Senere merket IP at foten ble verre, og han gikk da til lege. Det ble gjennomført røntgenundersøkelse som viste brudd i foten. Dette ble varslet til Transocean og videre til Wintershall DEA onsdag 09.10.2019. Hendelsen er klassifisert som ikke relatert til arbeid.