Brønn drept, flere fotskader og oljelekkasje – uhellene i uke 32
Glenn Stangeland
20. september 2019
Foto: Equinor
Brønn drept, flere fotskader og oljelekkasje – uhellene i uke 32
Glenn Stangeland
20. september 2019

8. august
Equinor
West Hercules
Ved boring av pilot hull med 1,03 Sg sjøvann på dyp 477 m MD og TVD oppsto det en ukontrollert utstrømming av gass mens en foretok sammenkopling av ny rørlengde. Brønnen ble drept ved å pumpe 1,60 SG drepeslam. Brønnen plugges 50 m tilbake vha. sement.

8. august
Equinor
West Hercules
I henhold til plan ble det boret et pilot hull på brønnlokasjonen for å sjekke etter grunn gass. Lokasjonen hadde grunn gass klasse 1. Ved boring av pilot hull med 1,03 sg sjøvann på dyp 477 m ble det observert gass strømming ved brønnhodet. Det ble da pumpet 1,60 sg drepevæske og brønnen ble stabil. Deretter ble pilot hullet plugget tilbake med sement. Disse operasjonene ble utført i henhold til planlagte operasjoner basert på risikoen for å treffe på grunn gass. Videre operasjoner i brønnen fortsetter basert på boreplan der grunn gass er lagt til grunn i planleggingen.

4. august
ConocoPhillips
2/7 Eldfisk Ester
07:26 ble det registrert røykutvikling gjennom 2 detektorer fra et tavlerom på Eldfisk 2/7 Ester. Beredskapsressurser ble mobilsert og det ble raskt avdekket varmeutvikling, ingen brann. 07:46 var situasjonen under kontroll og platformen startet normalisering.

Vil du sortere og søke i over 1200 uønskede hendelser?
Prøv Petro Database gratis i 30 dager!

26. juli
Equinor
North Sea Giant
North Sea Giant befant seg ved indre kai, CCB, Ågotnes (båten lå ikke fortøyd). NSG var i gang med mobilisering/klargjøring til rørlegging for Troll B. Dekksmannskapet skulle overføre den første enden av fleksibelt rør G6 fra trommel til arbeids-/leggeplattform. Dette innebar bruk av dekkvinsjer og kraner for å løfte/føre endestykket fra trommelen, gjennom leggesystemet og over chut’en før endestykket ble sikret på leggeplattformen. Under siste landing av endestykket, mens riggearrangementet ble lagt ned på arbeidsplattformen. Ble foten til den ene riggeren klemt mellom en «tri-plate» riggeplate og hovedløftesjakkelen (se fig. under). Dette skjedde da riggeren skjøv riggeplaten for å få bedre plass på plattformen. På dette tidspunktet var det kun bevegelse i kran, alt annet utstyr var i ro. Den skadde kjente smerter i foten og arbeidet ble stanset umiddelbart (All Stop). Han hadde på vanlig personlig verneutstyr inkludert vernestøvler. Etter hendelsen ble den skadde undersøkt av sykepleier om bord og var forventet tilbake på jobb på neste skift. Ved start av neste skift (kveld 27/7) ble den skadde på ny vurdert av sykepleier. Foten kunne belastes, men han hadde smerter ved å ta på vernestøvel og kunne dermed ikke utføre arbeid. Den skadde var deretter ikke i arbeid, men stod om bord til fartøyet la til kai 2.8.19. Han gikk da til lege hvor det ble tatt røntgen. Her ble det konstatert forstuing, men ikke noe brudd i foten. Belysning, bevegelsesplass og ryddighet på arbeidsplassen var bra. Riggingen ble lagt ned med fra en høyde på ca 1 meter (egenvekt på riggingen: hhv 110 kg for riggeplate og 70 kg for sjakkel).

2. august
Equinor
Gullfaks C
To personer utførte vedlikehold på branndør. For å komme til så ble gardintrapp benyttet (under 2m). Vedkommende fikk ubalanse og gardintrapp tippet over. Traff gardintrapp og dørk slik at det oppstod personskade.

1. august
Repsol
Gyda
Hydraulikk lekkasje fra sør kran under operasjon mot supply båt. Rør sprunget i forbindelse med gammelt påmontert kjølesystem. Oljen fylte opp maskinrommet og rant deretter ut av døren og ned over kranhuset og lander på dekkene under kranen. Alle dekk under kranen blir tilgriset av olje. Dekkene under kranen har til sammen en konstruksjon som er «tett» mot sjø. Det oppdages ikke olje på sjøen. I alt vurderes det at 350 l hydraulikkolje lekker ut av systemet. Dette fordeler seg med ca 70% i kranhuset og resten ut over plattformdekkene under kranen. Synergi 211620 i Repsol.

4. august
Equinor
Kvitebjørn
Kvitebjørn er utstyrt med 2 brannpumper, hver med 100 % kapasitet i forhold til dimensjonerende scenario. Det er etablert et kravs dokument spesifikt for Kvitebjørn for tiltak ved brannvannspumper ute av drift. 04.08.2019 kl.17:03 fikk vi i forbindelse med testkjøring av brannvannspumpe B alarm på høy temperatur i en turbin. Etter feilsøking er det konkludert at feil må utbedres med støtte fra leverandør og reservedeler må sendes med båt. Kvitebjørn har i tråd med vårt kravs dokument iverksatt risikoreduserende tiltak i perioden vi opererer med svekkelsen. I dette inngår også å sende melding til PTIL dersom svekkelsen varer lengre enn 24 timer som vil bli tilfelle i denne saken. Deler og leverandører ankommer Kvitebjørn 06.08.2019.

4. august
Equinor
Troll/Transocean Equinox
General alarm trigget kl 13:10. Beredskapsorganisasjon og personell uten beredskapsplikter mønsteret iht instruks. Ingen indikasjoner på noen alarmer på Kongsberg K-Safe. Teknisk personell verifiserte feil på PAGA lokal stasjon på dekk 2. Rigg gikk over i normaliseringsfase.

2. august
Equinor
Mongstad
Skulle bytte mobil gassdetektor ved arbeid på rørledning på battery limit fra koksanlegg. På vei ned trapp fra stillas med gassdetektoren i hånden mistet operatør balansen, hopper over det nederste trinnet og vrikket foten da vedkommende landet på plattformen nedenfor stigen. Operatør ble kjørt opp på brannstasjonen der de la på kompress og is før vedkommende dro hjem etter endt skift. Operatør hadde sovet dårlig om natten og foten var fortsatt hoven. Var til sjekk på legevakt dagen etter, der det ble konstatert kraftig forstuing, men ikke brudd. Sykemeldt en uke.

6. august
Equinor
Oseberg VF/Askepott
Klokken 12:27 06.08.2019: General Alarm utløst. Årsak var alarm på røyk detektor i kran 3 på Askepott. Utilsiktet alarm med mønstring. Det var feil på hode for røyk detektor som trigget alarm. Feil på EXI looper er i henhold til C&E og skal gå direkte ut med alarm. Hode på detektor vil bli skiftet i løpet av nattskift. Personell mønstring i henhold til Alarminstruks. ARL lag sjekket og klarerte området alarm var utløst. Klokken 12:42 var det bekreftet at det var falsk alarm og mønstringen ble avsluttet.

6. august
Equinor
Heimdal
Personskade ifm ferdsel på dekk – Heimdal Person gikk over værdekk, ifm gange over lav trapp, snublet vedkommende og tråkket ut av verneskoen. Dette resulterte i skade på tå (kutt/brudd). Vaktlege besluttet å sende personen til sykehus med SAR for videre behandling og undersøkelser på land.

8. august
Equinor
Troll/COSL Promoter
Utilsiktet aktivering av manuell utløser for vanntåke i lagerrom for hydraulikkolje førte til Generell Alarm med påfølgende mønstring. Situasjon ble avklart og normalisert etter 10 min.

7. august
Equinor
Olympic Zeus/West Hercules
Ved ankerhåndtering om bord på Olympic Zeus tråkket en matros over en Kenterlink som lå på dekk. Dette resulterte i at foten ble vridd og personens akilles-sene brast. Personen ble med fartøyet inn etter endt operasjon (ankerhåndtering) og deretter transportert til sykehus. Hendelsen skjedde innenfor 500 m sonen.