Brønnspark, kranproblemer og fallende gjenstander – uhellene i uke 31
Glenn Stangeland
13. september 2019
Foto: Odfjell Drilling
Brønnspark, kranproblemer og fallende gjenstander – uhellene i uke 31
Glenn Stangeland
13. september 2019

27. juli
Aker BP
Maersk Invincible
Under operasjon av Chela krane, som er installert under boremodul på MINV for løfte operasjoner på Valhall FW, ble det observert en uvanlig lyd. Operasjonen ble stoppet og kranen sjekket ut. Det ble påvist at en glide skims (på 15 kg) mellom pidestall og den bevegelige del på kranen som går opp og ned, hadde løsnet og blitt skjøvet ut av sporet og opp på toppen av kranen. Skimsplaten hadde lagt seg på en brakett for en lysinnstallasjon og var bare festet i ett rustfritt smøre rør. Dersom den hadde løsnet helt så kunne den ha droppet ca 2.5m ned til en gangvei under, evt videre ned til VFW platformen (28m) eller i sjøen. Kranen er tatt ut av drift og vil ikke tas i bruk igjen før en har klarhet i årsakssammenhengen.

28. juli
ConocoPhillips
Eldfisk 2/7S
En bolt ble observert i avsperret område dekk på W-10 dekket på ELDS. Bolten tilhørte utstyr for kjøring av drilling conductor. Bolten hadde ikke sikringswire og falt ned fra West Elara boredekk til ELDS W-10 dekk. Fallhøyde 55 m, boltens vekt 0,4 kg, fallenergi: 215 Joule. W-10 dekket var avsperret og ingen personer var eksponert.

26. juli
Equinor
Gina Krog
Forpleiningssjefen fikk elektrisk støt i hånden da han arbeidet ved hev/senk-arbeidsbenk (m/vask) i byssa. Berøringstiden var <0,5 sekunder (refleksreaksjon). Ikke sannsynlig strømgjennomgang av brystet (strøm inn og ut i samme ekstremitet). Forpleiningssjefen hadde ingen symptomer på skade etter hendelsen. Han følte seg normal. Vaktlegen kontaktet. Han informerte at ingen spesielle aksjoner var nødvendig.

Vil du sortere og søke i over 1100 uønskede hendelser?
Prøv Petro Database gratis i 30 dager!

28. juli
Equinor
Martin Linge
I forbindelse med oppstart og kalibrering av HVAC anlegget i modulen for hjelpeutstyr (Utility module), falt 2 luftspjeld ned. De veier 4,6 kg og måler 30 cm x 70 cm. Det ene spjeldet falt 4 m, og området hvor spjeldet falt var ikke avsperret. Dette er et område hvor det er en normal ferdsel. En person så når spjeldet falt, men var ikke i umiddelbar nærhet. Det andre spjeldet falt også 4 m,  men i et normalt ubemannet rom. Arbeidet med ventilasjonsanlegget er stanset, og en forbedret metode for innfesting er etablert. Hendelsen vil bli gransket. Nivå på granskning under vurdring.

29. juli
Aker BP
Valhall Vestflanke
I forbindelse med krankjøring, ble kranfører oppmerksom på en ulyd fra kranen. Kranfører stoppet operasjonen og gikk ut for å ta en sjekk. Han oppdaget da en skive og en distansering som lå på repos under kranhytten. Ved nærmere sjekk av kran ble det observert at indikatorpil for bomvinkel var løs. Denne indikatorpilen kunne potensielt falt ned til lavere område, 4,9 kg og 18 meter fallhøyde. Hendelsen vil bli fulgt opp i henhold til selskapets retningslinjer.

29. juli
Equinor
Visund
Under 14 dagers rutine lekkasjetesting av Choke manifold på Boredekk løsnet manuell choke ventil stem, operasjons ratt og bonnet fra Choke hus ved 438 bar trykk. Objektet (12,8 kg) ble skutt ut og traff først et glassfiberskap før det fortsatte totalt ca. 11 meter og traff en kjetting talje som hang i monorail parallelt med gangvei/gulstripe. Objektet ble funnet like under kjetting taljen som henger 3 meter over gangvei/gulstipe. Synergi nr. 1587090 vil bli oppdatert med mer utfyllende informasjon. Ingen personer var eksponert under hendelsen. Kl. 10:30 Ble hendelsen undersøkt av PLS, HMS leder, Archer boresjef og boreleder. Kl. 12:25 Ble Equinor andre linje varslet. Kl. 14:00 Hendelsen ble presentert til Equinor land organisasjon. Granskning vil bli iverksatt, og endelig klassifisering vil bli utført etter denne.

29. juli
Equinor
Johan Sverdrup DP
Mandag 29.7.2019 ble det samlet sammen riggerutstyr fra BOP dekk til DD411. Utstyret ble lagt på en palle med karm. Da den siste av larveføttene ble lagt oppi pallen, falt et håndtak (brukt for å trekke larveføtter) ut av pallen, gjennom åpning i rekkverk og ned på DC322. Fallhøyde 17,5m, vekt 5,5kg, Området der gjenstand traff var ikke avsperret

28. juli
Equinor
Sleipner T
Overflatebehandler som jobbet på spiderdekk Sleipner T, reiste seg opp fra lav arbeidsstilling og opp i stående. Det var lavt opp mot rør/dekk og han støtte hodet kraftig opp i et rør. Kjente umiddelbart smerte i rygg. Etter en kort pause forstod han at dette ikke gikk over og han kontaktet da Medic. Han ble gitt adekvat hjelp og tatt ut av arbeid. Medic har fulgt han opp, men da smerter ikke har avtatt blir han i dag 30.07.19 sendt på land for videre oppfølging.

31. juli
Equinor
Oseberg Øst
Kl 08:23 inntreffer utfall av produksjon, hovedkraft, luftkompressorer og ventilasjon. Det lykkes ikke å starte luftkompressorer, og deluge og generell alarm utløses kl 08:45 pga lavt trykk instrumentluft. Mønstring iverksettes iht alarminstruks da situasjonen er uavklart. POB kontroll oppnås etter kort tid. Beredskapssituasjon blir håndtert og fagpersonell identifiserer og utbedrer årsak til at luftkompressorer ikke starter (vakkelfeil i styringskrets). Beredskapssituasjonen avsluttes kl 12:30. Personell i livbåter ble tatt ut av livbåter ca 20 min etter GA.

29. juli
Equinor
Hammerfest LNG
Da en leverandør ….. fra skulle løfte ett aggregat (120 kg) ut av bilen – stod på en ødelagt palle (ødelagt under transport), klemte han høyre ringfinger. Han fikk en kuttskade som måtte sys hos legen. Han ble sykemeldt i 10 dager. Ikke aktuelt med alt. arbeid.

29. juli
Equinor
Gullfaks B
Fritidsskade – Under ballspill i gymsalen falt vedkommende bakover og tok seg for. Dagen etter oppstod smerter i hånden. Ble sendt inn med rutehelikopter 31.07.19 for RTG.

30. juli
Aker BP
Maersk Integrator
I forbindelse med P&A operasjoner på Maersk Integrator på Ula brønn ….. , pågikk uttrekking av borestreng. Brønnen var tidligere fortrengt til …. slam og brine. Med BHA rett under BOP på …. foretas en rutinemessig flow-check. Denne viser en svak tilbakestrømming til triptank. Brønnen blir stengt inne på upper pipe ram og monitorert for trykkoppbygging på chokemanifold. Sekundærbarriere fungerte ihht ytelseskrav. Ved uttrekking av borestrengen var alle volumer verifisert OK på trip sheet og på mudloggers overvåkningssystem. Videre arbeid for å normalisere brønnen pågår.

21. juli
Wintershall DEA
Brage
21.07.19 ca kl: 0755 skulle man trekke spilloljepumpe D opp fra spilloljetank for å utføre  edlikehold på denne (ref AO: 7073141). Dette ble uttført på AT 1 (arbeid på HC). Gassavdamping fra spilloljetanken da en tok ut spilloljepumpene, ble registrert av detektorer i området C31/C32. Ved gjennomgang av hendelsen ser man at Aspen-systemet viser at flere detektorer registrerte gass. Lekkasjen ansees da som bekreftet, dvs registrert av minst to faste detektorer (> 20% LEL). Detektorene var broet og medførte ikke nedstenging av produksjon. Vindretningen var 282 grader-fra vest, vindhastighten var 18 knop, ref MIROS (historiske data). En gjennomgang av prosedyren for vedlikhold på spilloljepumpene vil bli gjennomført.

1. august
Aker BP
Deepsea Stavanger
Ved boring på … i letebrønnen Vågar ble brønnen stengt inne etter deteksjon av et brønnspark. SICP = …. , SIDPP = …. bar og total innstrømning = ….. . Prognosert poretrykk var ….. sg. Brønnspark trykk gir poretrykk på ….. sg. XLOT på siste foringssrør sko = ….. sg. Sekundærbarriere fungerte ihht ytelseskrav. Brønn ble normalisert med Drillers metode med drepeslamvekt på ….. sg. Under utsirkulering var aktivt volum tilnærmet konstant. Dette betyr en væske kick.