Brønnspark på Kark, tre branntilløp og resten av uhellene i uke 42
Glenn Stangeland
27. november 2019
Foto: Aker BP
Brønnspark på Kark, tre branntilløp og resten av uhellene i uke 42
Glenn Stangeland
27. november 2019

11. oktober
Aker BP
Kark/Maersk Interceptor
Brønnkontrollhendelse på Kark. Kl. 08:55 stengte Maersk Interceptor BOP på boret dyp ……, MD …… Slamvekt i hullet …… SG, FIT på 9 7/8 sko på …… mMD: …… Åpenhulls integritets test til …… sg gjort på …… MD før innboring i høytrykk sone. SIDPP bar ……, SICP …… bar. Kick volum ca ……. Kl. 10:30 Startet utsirkulering av brønnspark ved bruk av borers metode. Kl 20:45 Startet 2. sirkulasjon av borers metode med ……sg drepeslamvekt. Kl 04:00 BOP åpnet og brønnen ble verifisert stabil med …… sg oljeslam. (Sladdet versjon)

11. oktober
Equinor
Askepott
Klokken 00:02 General alarm (GA) ble utløst av røykdetektor i HVAC rom i cantilever. Området ble sjekket og alarm indikerte feil på røykdetektor. GA forårsaket nedstengning av Osebrg H. Personell startet mønstring iht alarminstruks. Klokken 00.09 var området sjekket ut. Kl. 00:10 Mønstringen avbrytes.

13. september
Equinor
Visund Sør/Transocean Norge
Under rutineinspeksjon av nedre drill line stabilisator ble det oppdaget at en av rullene hadde falt av stabilisator og falt ned til underliggende nivå. Hjul, foring/hylse, bolt og mutter hadde landet samme plass på nivået under. Svakhet i rulle hadde tidligere blitt identifisert, og underliggende område var derfor avsperret. Det var derfor ingen personell i området da hendelsen inntraff. Tiltak: 1. Området og underliggende nivå forblir avsperret og utilgjengelig for personell. Dette er kommunisert til involvert personell. 2. Det utføres regelmessige inspeksjoner av de andre rullene. 3. Rullene vil bli byttet ut så snart deler og personell ankommer riggen.

Petro database – 790 kr/mnd
Les operatørenes egne varsler om alle uønskede hendelser de siste tre årene

11. oktober
Equinor
Troll/Transocean Equinox
Under boring av reservoar seksjon ble generell alarm aktivert som følge av at manuell melder ble utløst. Personell mønstret og beredskapsorganisasjon aktivert. Etter å ha oppnådd full kontroll over personell og avklart at det ikke var knyttet noen farer til situasjonen, ble arbeidet med normalisering påbegynt.

13. oktober
Aker BP
Alvheim
Som følge av røykdeteksjon i auxillery-rom sendte CCR ut en operatør for å sjekke. Det var ikke mye røyk i rommet, og mens han var der oppsto det en liten brann i greasen på en pumpe (flammer 5-10 cm store). Brannen ble slukket umiddelbart. Alarm og mønstring pga røykdeteksjon. Full POB etter 10 minutter.

11. oktober
Equinor
Deepsea Atlantic
……. overflateforingsør ble skumsementert til overflaten, dette var gjort ferdig 11-okt kl. 06:15. Kl.15:25 begynte det å kommen en liten strømning mellom LP housing og HP housing. ROV monitorerte strømning kontinuerlig, og det ble observert en varierende strømning gjennom 12-okt. 13-okt var strømmen klart avtagende, og stoppet opp utover ettermiddagen. BOP ble satt på brønnhodet, og brønnhodet ble lasttestet ihht normal prosedyre. Sement i ring rom ble logget med WL, mens ROV observerte at brønnhode var stabilt. Operasjoner fortsatte i henhold til plan, med kontinuerlig ROV monitorering av brønnhode.

14. oktober
Equinor
Gudrun/Rowan Stavanger
Under operasjon av en rørhåndteringsmaskin på boredekk hektet denne fast i en wire i boretårn. Wire (10 mm) røk og falt ned til boredekk. Wire landet innenfor rød sone. Rød sone var avsperret og ingen personer var eksponert når gjenstanden falt. Energien blir utløst ved av wire ryker i en høyde av 36 meter (se stjerne på vedlagt tegning). Wire som er festet 1,2 meter over drill floor ramler rett ned. Den andre delen som er festet til manrider winch trekkes opp gjennom løpehjul på 54 meter og ramler deretter ned til drill floor. All wire ramler ned på innsiden av avsperret rød sone. Wire har en egenvekt på 0,44 kg pr løpemeter.

15. oktober
Equinor
Visund Sør/Transocean Norge
Varmeutvikling i eksoskanal fra dieselgenerator #3, klistremerke tok fyr: Motormann observerte rødglødende overflate på eksoskanal på dieselgenerator #3. Kalte umiddelbart opp kontrollrom for nedstenging av maskin. Observerte så liten flamme fra rørmerking (Exhaust gas, klistremerke), varslet kontrollrom og startet samtidig slukking. Flamme slokket umiddelbart, fortsatte kjøling. General alarm utløst fra lokalutløserknapp 07:43. Flamme verifisert slukket 07:49. Full mønstring 07:50. Situasjon normalisert 08:01.

1. oktober
Equinor
Mongstad
En BES vakt tråkket over og skadet ankel på venstre fot i trappen utenfor driftskantinen. Vedkommende ble sykemeldt i tre dager.

15. oktober
Aker BP
Ula/Maersk Integrator
Brønnhendelse på ….. Etter at arbeid med ringspor på topp av casing på brønn ….. var ferdig, ble det observert  ̈bobling ̈ fra væskespeilet ….. under topp av casing. Brønnen var nettopp ferdig med P&A og med testet barrierer mot reservoar. Safety ble varslet om forholdet, og det ble foretatt gassmåling på topp av casing. I samarbeid med områdetekniker ble arbeidet øyeblikkelig stanset og alt personell ble fjernet fra wellhead-området ….. . GPA ble satt på D/P og personell og beredskapsorganisasjonen mønstret iht gjeldende alarminstruks for Ula-feltet. I samarbeid med drillingsupervisor, Maersk Integrator personell og beredskapsledelsen på Ula ble det gjennomført en vurdering av situasjonen og tiltak for sikring av brønn ble iverksatt Gassmålingene som ble utført viste ….. , noe som også samsvarer med det som er målt på ….. D-annulus tidligere. Brønnen var sikret kl 2300 på kvelden ved at drilling-BOP var installert på brønnen. (Sladdet versjon)

16. oktober
Equinor
Visund
Visund 16.10.2019 kl. 10:00 Branntilløp i frityrgryte på kjøkken. Ved tilbereding av lunsj ble frityrgryte satt på. Det ble etter 30 sekunder observert røyk og flamme fra frityrgryten. Frityrgryten ble slått av, og brannteppe lagt over. Flammen ble dermed slukket, og strøm koblet fra.Ingen skade på mennesker og utstyr.