Bru griper ikke inn – lar Equinor flytte Martin Linge-base til Bergen
Glenn Stangeland
26. mars 2020
Foto: Equinor
Bru griper ikke inn – lar Equinor flytte Martin Linge-base til Bergen
Glenn Stangeland
26. mars 2020

I februar skrev Energi24 at Equinor ønsker å forsyne Martin Linge-feltet fra Bergen, ikke Stavanger som det var lagt opp til i utbyggingsplanen fra tidligere operatør Total.

«Operatør, ved enheten «Logistikk og beredskap», har foretatt en vurdering av planene for driftsfasen av Martin Linge med hensyn til å benytte forsyningsbase fra Stavanger-området og helikoptertransport fra Sola. Operatør har funnet det hensiktsmessig å tilrettelegge for drift av Martin Linge med bruk av eksisterende forsyningsbase i Bergensområdet for samordning med andre felt i samme geografiske område. Det samme er gjeldende for helikoptertransport, ved å benytte Bergen som utreisested», skrev Equinor i et brev til Olje- og energidepartementet.

Ifølge selskapet vil den nye løsningen gi kortere seilingstid og bedre muligheter for å samordne forsyninger og personell med andre installasjoner i samme område.

Dårlig mottatt i Stavanger

Dette falt ikke i god jord hos lokalpolitikere i Stavanger, og Torstein Tvedt Solberg (A) utfordret olje- og energiminister Tina Bru med følgende skriftlige spørsmål:

«Vil olje- og energiministeren sørge for at Stortingets vedtak for plan for utbygging og drift for Martin Linge-feltet blir fulgt opp, og hvordan planlegger hun å informere Stortinget om videre fremdrift?»

Nå foreligger svaret fra Bru, og hun har ikke tenkt å blande seg inn i Equinors baseplaner.

«Departementet har godkjent utbyggingsplanen for Martin Unge i tråd med Prop. 85 S (2011- 2012). Departementet har ikke pålagt rettighetshaverne i Martin Unge-feltet å bruke en bestemt base», skriver hun.

Du kan lese hele svaret her!

Sprekker med 26 milliarder kroner

Produksjonsstarten på Martin Linge-feltet er allerede utsatt i fire år og blir 85 prosent dyrere enn planlagt. Nå er hele prosjektet satt på pause etter at en arbeid fikk påvist koronavirus tidligere denne måneden.

I forslaget til statsbudsjett for 2020 går det fram at utbyggingen av Martin Linge-feltet sprekker med ytterligere 7,9 milliarder kroner. Utbyggingen, som først ble anslått til 30,4 milliarder kroner, ligger nå an til å koste over 56 milliarder kroner.