Brudd mellom Parat og Bristow, én redningsmann tatt ut i streik
NTB
NTB
27. februar 2019
Foto: Airbus
Brudd mellom Parat og Bristow, én redningsmann tatt ut i streik
NTB
NTB
27. februar 2019

Meklingen mellom Parat og Bristow Norway førte i natt ikke fram, og det er streik fra onsdag morgen.

– Vi krever ikke mer enn hva andre redningsmenn har i andre norske helikopterselskaper. Nå tar vi kun ut én redningsmann i første omgang, men vil trappe opp etter hvert. Vi forbereder oss på en langvarig streik, sier Parats forhandler Lars Petter Larsen.

Han sier Bristow Norway har ansvaret for flere SAR-operasjoner (search and rescue) på norsk sokkel.

– Redningsmennene er besetningsmedlemmer på redningshelikopter og har ansvaret for det redningstekniske arbeidet. I en akuttsituasjon er det disse som evakuerer pasienter ved heisoperasjoner fra båter, eller fra sjøen, under krevende forhold. I tillegg assisteres sykepleiere og annet helsepersonell, sier Larsen.

Streiken vil kunne få betydning for den ordinære helikoptertrafikken med passasjerer inn og ut av norsk sokkel grunnet manglende redningsmenn til å utføre heisoperasjoner ved en ulykke.

Ordinær medisinsk evakuering fra offshore installasjonene opprettholdes.