Bruddskader, utslipp og brann i frityren – uhellene i uke 39
Glenn Stangeland
7. november 2019
Foto: Equinor
Bruddskader, utslipp og brann i frityren – uhellene i uke 39
Glenn Stangeland
7. november 2019

22. september
Equinor
Aasta Hansteen
22.09 kl.02:30 var det et tilløp til brann med åpen flamme i frityr på kjøkkenet i boligkvarterets 4 etg. Kjøkkenpersonell meldte situasjonen til SKR som initierte GA. Situasjon ble raskt avklart og normalisert. Mønstring avbrutt og ikke utført varsling. Pga pågående revisjonsstans er produksjon nedstengt, ytterbarrierer satt og anlegget trykkavlastet.

22. september
Equinor
Veslefrikk B
Generell alarm med mønstring ble utløst på Veslefrikk kl 09:45. SKR meldte fra om brannmelding fra FC15, fakkelområde. Automatisk iverksatt NAS2, trykkavlasting og deluge med skum. Falkøye satt ut, ingen observasjon av brann. POB kontroll 10:01, ingen savnet. Søk og redningslag tok befaring i området – ingen funn. Det ble avdekket at manuell brannmelder var utløst ved et uhell. Normalisering startet kl 10:12.

22. september
Gassco
Kalstø
Dette oppstod i sammenheng med overflate basert OD O2 dykking ved Kalstø Kulvert og innbefattet ihht NDBT ( Norske Dykke og Behandlings Tabeller ) en overtredelse av tidsintervallet mellom siste stopp i vann og ankomst dybde kammer. Årsaken var at en av dykkerne fikk problemer med å utligne trykket ved trykksetting i kammer. Dykkeleder valgte bevisst å bruke litt lenger tid på trykksetting for å unngå en potensielt skade på trommehinnen til dykkeren. * Det er tatt høyde for denne type tidsoverskridelse i NDBT. Retningslinjen er at man skal kompensere tidsoverskridelsen ved å benytte tabell 5 beskrevet i NDBT. Disse retningslinjene ble benyttet i sammenheng med dette dykket. * Ingen symptomer eller ubehag relatert til dette dykket.

Søk i over 1300 uønskede hendelser fra de tre siste årene – prøv Petro Database gratis i 30 dager, ingen bindingstid!

20. september
Equinor
Johan Sverdrup
Fikk utløst NAS 2 med generell alarm og mønstring. Årsaken til dette var utløsning av en deluge stasjon grunnet lavt lufttrykk. Det hadde vært jobber på deluge stasjonene og lufttilførselen til en stasjon ble ikke åpnet i etterkant. Dette medførte lavt lufttrykk lokalt på denne stasjonen og dermed utløsning. Får da initiert NAS2 og generell alarm grunnet aktivering av HH alarm på trykk nedstrøms deluge stasjonen. Det var ingen aktive innganger til B&G systemet og ingen reell årsak til NAS og generell alarm.

21. september
Aker BP
Ula
Deluge skid for WAG løste ikke ut ved test hverken fra CCR eller lokalt på skid. Feilen ble utbedret og skid ble tilbakestill for normal drift i løpet av kort tid. Hendelsen følges opp etter selskapets retningslinjer.

23. september
Aker BP
Valhall PH
Transportheisen for utstyr/materiell på PH var i bruk, og en person stod utfor heisen i 2. etg. og venter på utstyr. Da heisen ankommer, og er i ferd med å stoppe opp, så observerer personen at noe unormalt inntreffer med dørene og trekker seg unna. Like etter faller en av de 2 heisdørene av dørkarm og ned på dørken. Personen ble ikke truffet/skadet. Døren er veid til 89 kg.

19. september
Equinor
Mongstad
Personell fra Equinor, Idesa, Securitas og Beerenberg stod ved siden av trykkluftbeholder til luftverktøy da en ventil på denne ble åpnet til friluft. Dette medførte et svært høyt smell/lyd. Flere personer hadde ikke på seg hørselvern ettersom de stod midt i en samtale, og flere av disse har opplevd ubehag/øresus/hodepine i ettertid. Gruppe bestående av Equinor og Beerenberg stod 4-5 m fra luftbeholder og personell fra Idesa og Securitas stod 1 m fra luftbeholder. Dette var på rist 5 i krakkeren. Oppdatert informasjon 21.9.2019: Person nærmest trykkluftbeholder har oppsøkt legevakt og fått konstatert skade i øret og er sjukemeldt. Det var 14 personer som ble eksponert for høy lyd i umiddelbar nærhet.

23. september
Equinor
Mongstad
Under nedrigging av kranbil fra arbeidsstilling til transportstilling har kranbilsjåfør kommet i klem mellom høyre fremre støtteben og bilen. Høyre fremre støtteben var ikke låst i oppreist stilling og hang ned i ca. 45 graders vinkel mens sjåføren står mellom støtteben og kranbilen. Når han skulle dra inn høyre bakre støtteben brukte han feil spake og kjørte inn høyre fremre støtteben. Høyre fremre støtteben traff bekken og rumpe til sjåføren som da ble klemt mellom støtteben og kranbilen. Oppdatering 24.09.2019: Kranbilsjåføren ble sendt med luftambulanse til Haukeland sykehus. Det ble tatt CT og MR. Ikke funnet indre blødninger, men et mulig brist/brudd i bekkenet. Han var våken hele tiden og kunne gi en god beskrivelse på hendelsen når jeg møtte han på Haukeland same kveld.

23. september
Equinor
Trestakk/Transocean Enabler
utilsiktet utslipp til sjø av 2 m3 kjølevæske fra «exhaust gas heat exchanger» (EXGH). Vann i varmegjenvinningssystem tilsatt korrosjonsinhibitor, Nalfleet 2000, i rød miljøkategori. Korrosjonsinhibitoren inneholder 0,9% rødt stoff.

19. september
Equinor
Mongstad
Involvert person (IP) stod på en rist i krakker i forbindelse med en kranoperasjon. Kranoperasjon ble bestemt utsatt grunnet tilkomst. IP snudde seg da på toppen av risten, og på vei ned i trappen mistet han fotfeste. Landet på rygg/hofte og sklei ned til bunnen av den trappen (10-12 trinn). Hadde vanlig bekledning og PVU. Hjelm med hakestropp på. Høge vernesko. IP kjente at det var noe smertefullt, men reiste seg og gikk videre ned til bunnen i krakker, og fortsatte arbeidet, men kjente at smertene steg utover dagen. Det ble tatt en smertestillende tablett, men IP ble til slutt kjørt til verksted og kjørte derfra videre hjem selv. Oppsøkte lege neste dag, ble sendt på røntgen og der det ble konstatert at ikke var brudd. Det var brist i to ribbebein på venstre side, hofte var slått skjev, og var noe forslått i korsrygg og muskler rundt. Ble sykemeldt.

24. september
Equinor
Oseberg H
Personell jobbet på brønn H-3 når de hørte et dunk på andre siden av brønnhodet. De gikk rundt på andre siden og observerte at en stillasplate, 110cmx50cm – 6,1kg, fra stillaset som var bygget på nabobrønnen H-4 hadde falt ned på dørken, høyde 210cm. Energi utløst 126 Joule. Området rundt H-4 var avsperret. Det var ikke potensiale for personskade under ubetydelig endrede omstendigheter.

25. september
Aker BP
Hod/Maersk Invincible
På vei fra helikopterdekk til resepsjonen mistet en helikopterpassasjer kontroll over ryggsekken sin slik at denne falt over rekkverk og ned til underliggende nivå (gangvei). Det var ingen personer i området. Ryggsekken veide 5 kg, og fallhøyde var 10 meter.

24. september
Shell
Petrojarl Knarr
Utslipp av 549 liter produsert vann med ca 104 ppm olje. På grunn av pulserende brønn gikk produsert vann til sjø i et halvt minutt.

25. september
Equinor
Mongstad
En person fikk vridning i ankelen da vedkommende tråkket ned mellom noe utstyr på bakken, under opprydding på arbeidsplassen på slutten av dagskiftet. Personen ble tatt opp til bedriftshelsetjenesten Equinor og ble kjørt videre av leverandør til legevakt for røntgen. Det ble konstatert at det ikke var brudd, men ble sykemeldt et par dager.