CapeOmega og BKK vil elektrifisere nordlige Nordsjøen med nytt kraftnett
Pressemelding
12. desember 2019
Foto: Equinor
CapeOmega og BKK vil elektrifisere nordlige Nordsjøen med nytt kraftnett
Pressemelding
12. desember 2019

Serene Onshore, et selskap eid av CapeOmega og BKK, leverer denne uken forhåndsmelding for søknad om konsesjon for kraftforsyning til knutepunktet i nordlige Nordsjø.

Prosjektet består av en kabel med stor kapasitet som strekkes fra Samnanger i Hordaland til et knutepunkt som plasseres i den nordlige delen av Nordsjøen. Fra dette knutepunktet strekkes det kabler til installasjonene i området slik at disse kan redusere eller erstatte bruk av gassdrevne turbiner og i stedet drives av ren kraft fra land. Videre planlegges utvidelser både i nordlig og sørlig retning. Det blir CapeOmega som vil stå for eventuelle investeringer i offshore infrastruktur, mens planen er å co-investere sammen med BKK i infrastrukturen onshore.

Ifølge Upstream, som først omtalte saken, er Oseberg pekt ut som knutepunkt for det nye nettet.

Kan kutte 5 millioner tonn CO2 per år

«En slik løsning kan utvikles i tre faser der fase 1 kan gi utslippskutt på 1,4 millioner tonn CO2 per år. Hvis alle tre fasene utvikles og utnyttes fullt ut, kan konseptet gi utslippskutt på i underkant av 5 millioner tonn CO2 per år. Det tilsvarer cirka 35 prosent av olje- og gassindustriens totale utslipp. Strømmen som kan erstatte bruken av fossil energi blir hentet fra Samnanger hvor det er sterkt nett og god tilgang på kraft», skriver selskapene i en pressemelding 

– Vi er i dag den største private eieren i gassrørledningsnettet på norsk sokkel sier Gisle Eriksen, CEO i CapeOmega.

– Vi ser at prinsippene for helhetsløsningene for gassinfrastrukturen også kan brukes i et fremtidig kraftledningsnett for å forsyne plattformene på norsk sokkel med fornybar energi fra land. Vi har vilje og evne til å løfte de nødvendige investeringene som gjør det mulig å tilby strøm til installasjonene til en attraktiv pris for operatører og rettighetshavere.

– Elektrifisering gir raske og store kutt i klimagassutslipp sier Jannicke Hilland, konsernsjef i BKK.

– Vi er et fornybarselskap med ambisjon om å bli størst i Norge på elektrifisering. Det er derfor naturlig for oss å være med og utvikle gode løsninger for helhetlig elektrifisering av virksomheten som drives i havet utenfor vår egen dørstokk. Vi har kompetanse, erfaring og gjennomføringsevne som gjør dette konseptet til en realistisk mulighet.

Kraftoverskudd i området i dag

Alternativet til denne helhetlige løsningen er å strekke enkeltkabler fra land til hvert felt. Dette krever at de enkelte felt som skal elektrifiseres har økonomisk løfteevne til å ta investeringer og drift på både kabel og ombygginger på installasjonene offshore. Serene vil redusere samlede investeringskostnader og dermed gjøre elektrifisering mer attraktivt, også for mindre felt og felt med begrenset levetid.

Flere operatører har planer om elektrifisering av felt i Nordsjøen. -Dette gir mulighet for å modne fram en helhetlig løsning som gjør elektrifisering til et realistisk alternativ sier Jannicke Hilland.

– Vi diskuterer muligheter med operatørene i området. Serene gir attraktive tiltakskostnader for strøm til installasjonene og vi ønsker å modne fram denne løsningen sammen med operatørene som et av alternativene når de skal gjøre konseptvalg.Serene vil ta kraft ut fra nettet i Samnanger, et sterkt punkt som ikke krever nettforsterkninger. Man unngår dermed problemer med kapasitet som vi i dag har i Bergensområdet og på Kollsnes. Serene bygges som kundespesifikt anlegg, det betyr at alle kostnader blir belastet brukerne og ikke vanlige forbrukskunder. Kraften hentes fra et område som har kraftoverskudd i dag.