Publisert 15. august 2017

CCB kjøper «Dokken» fra Marin Eiendomsutvikling på Laksevåg, fremkommer det i en pressemelding.

Ny-satsingen skjer som et ledd i bedriftens strategi for videreutvikling av tilbudet innen reparasjon og klassing av rigger, noe CCB har drevet med i en årrekke.

-Ved å sikre oss flytedokken fra Laksevåg,utvider vi CCBs tjenestespekter mot skip og fartøy, sier prosjektsjef for CCBs avdeling Yard Services, Sveinung Vethe.

CCB har et langsiktig mål om å gå inn i markedet for vedlikehold av skip og fartøy i Bergens-regionen.

Ved å kjøpe dokken og flytte den til CCB-basen på Ågotnes beholdes aktivitet og kompetanse i regionen, og samtidig får CCB et bedre og utvidet tilbud til dette markedet.

De siste årene har bedriften gjennomgått en krevende omstilling.

– Markedet for våre tradisjonelle tjenester er endret og vi har dermed hatt behov for å utvikle nye satsingsområder, heter det.

Datterselskapet CCB Mongstad AS på Mongstad har overtatt forsyningsaktivitet for Statoils felt i Nordsjøen, noe som tidligere var hovedaktiviteten her på Ågotnes. CCB på Ågotnes har blitt mer avhengig selskapets øvrige aktiviteter, og da spesielt aktivitet knyttet til subsea-utstyr og vedlikehold av rigger, fartøy og utstyr.

– Vi har tro på markedet for skipsvedlikehold og har fått positive tilbakemeldinger på vår satsning. Ved å ha sikret oss dokken vil vi i løpet av 2018 kunne starte opp med vedlikeholdstjenester i stor skala rettet mot skip og fartøy langs hele kysten på norsk sokkel. Med dette opprettholdes tilbudet i regionen og ikke minst kan vi gjøre bruk av allerede tilgjengelig kompetanse, forteller administrerende direktør i CCB, Kurt R. Andreassen.

Dokken er planlagt ankret opp på sin nye lokasjon på CCB i løpet av august 2017, og vil i tiden utover høsten gjennomgå et omfattende vedlikeholdsprogram av tekniske installasjoner, så vel som utvendig maling av skrog.

CCB på Ågotnes er i dag blant landets største aktører innen riggvedlikehold. Oljebransjen er i omstilling og bedriften vil i fremtiden være et naturlig knutepunkt for vedlikehold knyttet til offshore og maritim virksomhet. Basen har de siste årene rettet sin aktivitet inn mot prosjekt- og vedlikeholdsmarkedet.

– Vi har i inneværende år gjort store investeringer i nye bunnfundament for å kunne ta imot Jack-Up rigger, og har allerede vunnet flere kontrakter innen dette segmentet. Nå vil vi, gjennom denne satsningen, utvikle oss ytterligere innenfor vedlikeholdstjenester, sier Andreassen.

Siste fra forsiden

+

Rigger seg for å bore 546 dager på Kristin Sør og Tyrihans

+

Vurderer å koble Ekofisk til Sørlige Nordsjø 2

Heerema bygger understellet til Munin-plattformen

Betydelig oljefunn i Nordsjøen 

+

Gassalarm på Statfjord A – 100 evakuert

Sikrer seg mer jobb for Deepsea Bollsta

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger