Publisert 15. august 2017

CCB kjøper «Dokken» fra Marin Eiendomsutvikling på Laksevåg, fremkommer det i en pressemelding.

Ny-satsingen skjer som et ledd i bedriftens strategi for videreutvikling av tilbudet innen reparasjon og klassing av rigger, noe CCB har drevet med i en årrekke.

-Ved å sikre oss flytedokken fra Laksevåg,utvider vi CCBs tjenestespekter mot skip og fartøy, sier prosjektsjef for CCBs avdeling Yard Services, Sveinung Vethe.

CCB har et langsiktig mål om å gå inn i markedet for vedlikehold av skip og fartøy i Bergens-regionen.

Ved å kjøpe dokken og flytte den til CCB-basen på Ågotnes beholdes aktivitet og kompetanse i regionen, og samtidig får CCB et bedre og utvidet tilbud til dette markedet.

De siste årene har bedriften gjennomgått en krevende omstilling.

– Markedet for våre tradisjonelle tjenester er endret og vi har dermed hatt behov for å utvikle nye satsingsområder, heter det.

Datterselskapet CCB Mongstad AS på Mongstad har overtatt forsyningsaktivitet for Statoils felt i Nordsjøen, noe som tidligere var hovedaktiviteten her på Ågotnes. CCB på Ågotnes har blitt mer avhengig selskapets øvrige aktiviteter, og da spesielt aktivitet knyttet til subsea-utstyr og vedlikehold av rigger, fartøy og utstyr.

– Vi har tro på markedet for skipsvedlikehold og har fått positive tilbakemeldinger på vår satsning. Ved å ha sikret oss dokken vil vi i løpet av 2018 kunne starte opp med vedlikeholdstjenester i stor skala rettet mot skip og fartøy langs hele kysten på norsk sokkel. Med dette opprettholdes tilbudet i regionen og ikke minst kan vi gjøre bruk av allerede tilgjengelig kompetanse, forteller administrerende direktør i CCB, Kurt R. Andreassen.

Dokken er planlagt ankret opp på sin nye lokasjon på CCB i løpet av august 2017, og vil i tiden utover høsten gjennomgå et omfattende vedlikeholdsprogram av tekniske installasjoner, så vel som utvendig maling av skrog.

CCB på Ågotnes er i dag blant landets største aktører innen riggvedlikehold. Oljebransjen er i omstilling og bedriften vil i fremtiden være et naturlig knutepunkt for vedlikehold knyttet til offshore og maritim virksomhet. Basen har de siste årene rettet sin aktivitet inn mot prosjekt- og vedlikeholdsmarkedet.

– Vi har i inneværende år gjort store investeringer i nye bunnfundament for å kunne ta imot Jack-Up rigger, og har allerede vunnet flere kontrakter innen dette segmentet. Nå vil vi, gjennom denne satsningen, utvikle oss ytterligere innenfor vedlikeholdstjenester, sier Andreassen.

Siste fra forsiden

Annonse

Viktig med regelmessig kalibrering

Annonsørinnhold fra Kiwa
+

Her er detaljene i Transocean Norge-kontrakten

+

OMV har gjort nytt gass- og kondensatfunn i Nordsjøen

Equinor forlenger leieavtalen for Floatels floteller

Barents Blue sikret 482 millioner kroner i statsstøtte

Leirvik og Aritech går inn på eiersiden i Subshore

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger