CO2-fangst: SV vil sparke i gang detaljplanlegging
NTB
NTB
28. mai 2020
Foto: Fortum
CO2-fangst: SV vil sparke i gang detaljplanlegging
NTB
NTB
28. mai 2020
SV vil videre i planleggingen av CO2-fangst i Norge. Nå foreslår partiet at Stortinget bevilger penger slik at detaljprosjekteringen kan komme i gang.

Det politiske presset øker for en avklaring om CO2-rensing i Norge.

LO og NHO har vært samstemte overfor regjeringen og krevd en investeringsbeslutning allerede i forbindelse med krisepakken som skal legges fram på fredag.

Men regjeringen har holdt igjen og vist til at kvalitetssikringen av prosjektet fortsatt ikke er i mål.

Detaljprosjektering

Nå kommer SVs Lars Haltbrekken med et nytt initiativ for å bringe arbeidet videre.

Han foreslår at Stortinget, enten i revidert nasjonalbudsjett eller i forbindelse med behandlingen av den varslede krisepakken, bevilger penger til detaljprosjektering av de to fangstanleggene som har vært under planlegging ved Norcems sementfabrikk i Brevik og ved Fortums avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo.

– Nå må vi sørge for å holde trøkket oppe og sikre at den kompetansen som finnes i Brevik og Oslo nå, fortsatt er på plass når investeringsbeslutningen tas, sier Haltbrekken til NTB.

Han legger til at han lever fint med at selve investeringsbeslutningen må vente til i høst.

– Men vi vil forsere satsingen gjennom å gå i gang med detaljplanleggingen, sier han.

Ap vil ha beslutning nå

Haltbrekken får støtte fra Arbeiderpartiets Espen Barth Eide. Han mener en pengebevilgning fra Stortinget vil være et tydelig signal.

Men Ap-politikeren mener Stortinget også bør gå et avgjørende skritt videre og sørge for at selve investeringsbeslutningen tas nå, i tråd med LO og NHOs bønn.

– Vi kan ikke vente til høsten. Dette må komme videre nå, sier Eide til NTB.

Han mener fangst og lagring av CO2, såkalt CCS, kan bli Norges viktigste enkeltbidrag til klimapolitikken. Ifølge ham handler det om å ta en lederrolle internasjonalt og vise vei for andre europeiske land.

– For de som tror på dette i Europa, vil det være veldig positivt med en tydelig beslutning nå i Norge. Da viser vi at vi tror på dette, sier Eide.

Høy pris

Planen er å fange CO2 ved enten Norcem eller Fortum eller begge. Det kan fanges anslagsvis 400.000 tonn CO2 i året ved hvert av de to industrianleggene.

Deretter skal CO2-en fraktes med skip til Øygarden. Derfra skal den pumpes via rør ned til et reservoar under havbunnen på norsk sokkel.

Men prislappen er skyhøy.

Skal ett fangstanlegg bygges ut, er det beregnet til å koste 11 milliarder kroner. Skal begge bygges ut, anslås kostnaden til rundt 17 milliarder kroner.

Ekstern kvalitetssikring

Olje– og energidepartementet har nå gitt Atkins og Oslo Economics i oppgave å gjennomføre en ekstern kvalitetssikring av prosjektet. Denne skal etter ferdigstilles innen midten av juni.

I tillegg gjør Olje– og energidepartementet sine egne vurdering av planene.

– Staten har behov for grundig kvalitetssikring av et prosjekt som eventuelt kan få betydelig kostnad for skattebetalerne, sier olje– og energiminister Tina Bru (H).

Hun vil ikke love noen konklusjon før regjeringen legger fram statsbudsjettet for 2021 i høst.