ConocoPhillips fant mer olje nordvest for Balder
Glenn Stangeland
14. januar 2020
Foto: Ocean Rig
ConocoPhillips fant mer olje nordvest for Balder
Glenn Stangeland
14. januar 2020

ConocoPhillips, operatør for utvinningstillatelse 917, har gjort et oljefunn i undersøkelsesbrønn 25/7-8 S, Enniberg.

Brønnen er boret om lag 10 kilometer nordvest for Balder-feltet i midtre del av Nordsjøen.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er på mellom 1 og 5 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter. Det tilsvarer mellom 6 og 30 millioner fat oljeekvivalenter.

I november gjorde ConocoPhillips et funn (Busta) på mellom 6 og 60 millioner fat i samme område.

Med ny infrastruktur i nabolaget, har begge funnene åpenbart kommersielt potensial.

«Rettighetshaverne vil vurdere brønnresultatene med hensyn til videre leting i lisensen», melder Oljedirektoratet.

I primært letemål påtraff brønnen flere olje- og gassførende intervaller med uavhengige kolonner. I Nansenformasjonen er det til sammen 28 meter med sandstein av god reservoarkvalitet, hvorav 5 meter er oljeførende.

I Eirikssonformasjonen er det til sammen 11 meter med sandstein med moderat reservoarkvalitet, hvorav 6 meter er olje- og gassførende. I Skagerrakformasjonen er det til sammen 13 meter med sandstein med moderat reservoarkvalitet, hvorav 8 meter er gassførende.

I sekundært letemål ble det i Sleipnerformasjonen påtruffet tre tynne gassførende sandsteinslag på til sammen 3 meter med moderate reservoaregenskaper. I Huginformasjonen ble det påtruffet sandsteinslag med moderat reservoarkvalitet på til sammen 25 meter. Huginformasjonen er vannførende.

Brønnen ble boret av Leiv Eiriksson, som nå fortsetter boring av undersøkelsesbrønn 25/7-9 S, Hasselbaink, i samme lisens.

53 letebrønner planlagt i 2020 – i Petro Database får du innsikt og oversikt!