ConocoPhillips fant olje og gass nær Balder
Pressemelding
12. november 2019
ConocoPhillips fant olje og gass nær Balder
Pressemelding
12. november 2019

ConocoPhillips Scandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-7, Busta, om lag 15 kilometer nordvest for Balder-feltet i midtre del av Nordsjøen.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er på mellom 1 og 10 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter. Det tilsvarer mellom 6 og 60 millioner fat.

Rettighetshaverne vil vurdere brønnresultatet videre med hensyn til avgrensning/lønnsomhet samt undersøkelse av nærliggende prospekter, melder Oljedirektoratet.

Primært og sekundært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (henholdsvis Intra-Draupne- og Heatherformasjonene sandsteiner).

I primært letemål traff brønnen på to separate gass/kondensat- og oljeførende intervaller, med sandige lag i Draupneformasjonen på til sammen om lag 25 meter med varierende fra dårlige til meget gode reservoaregenskaper. Ingen hydrokarbon/vann-kontakt ble påtruffet. I sekundært letemål i Heatherformasjonen ble det påtruffet tynne vannførende siltsteinlag.

Brønn 25/7-7 ble boret av  Leiv Eiriksson, som nå skal bore en undersøkelsesbrønn, Hasselbaink, i utvinningstillatelse 917, for samme operatør.

Oversikt over kommende letebrønner, feltutbygginger, decom-prosjekter, riggkontrakter og riggklassinger – prøv Petro Database!