ConocoPhillips har levert PUD for Tor 2 – investerer 6 mrd.
Pressemelding
1. juli 2019
Foto: ConocoPhillips
ConocoPhillips har levert PUD for Tor 2 – investerer 6 mrd.
Pressemelding
1. juli 2019

Olje- og energidepartementet mottok mandag plan for utbygging og drift (PUD) av Tor II-prosjektet fra ConocoPhillips.

Tor-feltet var i produksjon fra 1978 til 2015 da det ble nedstengt. Nå ønsker operatøren ConocoPhillips og de andre rettighetshaverne å utvikle feltet på nytt slik at en større del av ressursene i feltet kan unyttes sikkert og lønnsomt.

Produksjonsstart i 2020

Tor II planlegges som en undervannsutbygging med to havbunnsrammer hvor produksjonen føres via en ny 14 km lang rørledning til Ekofisk-feltsenter for prosessering og videre transport.

De utvinnbare reservene er anslått til mellom 60 og 70 millioner fat oljeekvivalenter, primært olje. Totale investeringer er beregnet til om lag 6 milliarder kroner.

Produksjonsstart er ventet i 4. kvartal 2020. Den nye utbyggingen medfører at Tor-feltet samlet sett vil produsere i over 60 år.

Tor II-utbyggingen består av nye brønner, undervannsanlegg som kobles opp mot en av plattformene på Ekofisk-feltet og nødvendige tilpasninger på denne mottaksplattformen. Prosessering og videre transport av produksjonen vil skje på den eksisterende plattformen på Ekofisk-feltet.