DeepOcean skal legge kabler for Equinor
Pressemelding
16. september 2021
Foto: DeepOcean
DeepOcean skal legge kabler for Equinor
Pressemelding
16. september 2021

DeepOcean er tildelt en rammekontrakt av Equinor for leveranse av beredskaps-utstyr og tjenester for håndtering av sterkstrøms (HV) undersjøiske kabler.

Kontrakten har en varighet på tre år med opsjoner på forlengelse i opptil fire år.

Kontrakten dekker leveranse av utstyr og personell for håndtering av undersjøiske kabler i en beredskapssituasjon, i forbindelse med operasjoner slik som kutting av kabel, opptrekk av kabel på fartøysdekk, håndtering av kabel på dekk og klargjøring for reparasjonsarbeid samt tilhørende tilbakeføring og installasjon av kabel til sjøbunn.

DeepOcean vil også etablere et kjerneteam for å håndtere kontrakten og sikre at utstyret er klar til å tas i bruk på kort varsel. Utstyret vil bli lagret på DeepOceans base på Killingøy i Haugesund, som er med på å sikre en rask mobilisering i en beredskapssituasjon.

Avtalen gjelder for operasjoner i nord-europeisk farvann, men kan også bli utvidet til andre områder i verden basert på Equinors behov fremover. Videre omfatter avtalen også ingeniørstudier for mulige situasjoner Equinor skulle ønske å se nærmere på.

Equinor vil lede og håndtere kontrakten på vegne av selskaper som er medlem i «Pipeline Repair and Subsea Intervention» (PRSI) poolen, der disse selskapene også kan gjøre bruk av avtalen.