Deepsea Stavanger har spuddet Merckx for Lundin
Glenn Stangeland
23. september 2021
Deepsea Stavanger har spuddet Merckx for Lundin
Glenn Stangeland
23. september 2021

19. september spuddet Deepsea Stavanger letebrønner Merckx for Lundin. 

Det viser Oljedirektoratets faktasider. 

Lisens 981 er lokalisert vest for Solveig-feltet i Nordsjøen. 

Estimert varighet for boring av hovedbrønnen er 50 dager. Dette inkluderer boring av hovedbrønnen, uttak av kjerneprøver i reservoareseksjonen (8 ½» seksjonen), innhenting av data og tilbakeplugging. Estimert varighet for alle omsøkte aktiviteter, inkludert opsjonene for sidesteg og to formasjonstester, er cirka 124 dager.

Partnerskapet består av Lundin, operatør med 60 prosent eierandel samt Aker BP med eierandeler på 40 prosent. Lisensen ble tildelt ved tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i 2018.