Deepsea Stavanger skal bore Melstein
Glenn Stangeland
27. september 2021
Deepsea Stavanger FOTO: John Økland
Deepsea Stavanger skal bore Melstein
Glenn Stangeland
27. september 2021

Lundin Energy planlegger å bruke Deepsea Stavanger til boring av letebrønn 6306/9-1 Melstein i lisens 886. 

Brønnen er lokalisert i det sørlige Norskehavet omlag 45 km fra nærmeste land og nord for Mørebankene. 

Aktiviteten omfatter boring og tilbakeplugging av et pilothull (6306/9-U-1) i tillegg til boring av en vertikal brønn med mål om å undersøke Melstein-prospektet i øvre Jura.

Det er også søkt om opsjon for en formasjonstest samt for midlertidig plugging av brønnen dersom formasjonstesten ikke kan utføres med utstyret som er installert på riggen. 

Aktiviteten skal utføres med boreriggen Deepsea Stavanger. Forventet oppstart av aktiviteten er i januar 2022, men dette vil avhenge av fremdrift og rekkefølge på planlagte boreoperasjoner.