Deepsea Yantai skal bore Hamlet for Neptune
Glenn Stangeland
24. februar 2020
Deepsea Yantai skal bore Hamlet for Neptune
Glenn Stangeland
24. februar 2020

Neptune Energy skal bruke Deepsea Yantai til å bore letebrønn 35/9-16, Hamlet med opsjon for å bore et sidesteg 35/9-16 A. Sidesteget bores ved funn i hovedbrønnen, ifølge søknaden.

Neptune har også West Phoenix på kontrakt, men har altså valgt å bruke Deepsea Yantai.

Hamlet-brønnen er lokalisert i PL153 nord for Gjøa-plattformen i den nordlige delen av Nordsjøen.

Letebrønner, feltutbygginger, riggkontrakter, elektrifiseringsprosjekter, uønskede hendelser….
Test Petro Database her!