Johan Castberg skaper 1.700 årsverk – 500 i nord
Redaksjon
26. juni 2017
Johan Castberg skaper 1.700 årsverk – 500 i nord
Redaksjon
26. juni 2017

Forsynings- og helikopterbasen til Johan Castberg legges til Hammerfest.

Driftsorganisasjonen blir i Harstad.

Det kommer frem i en melding fra Statoil.

Feltet har en forventet oppstart i 2022, og vil være i drift i 30 år. Det vil bli investere rundt 1,15 milliarder kroner årlig for å drifte feltet. Det vil utgjøre rundt 1700 årsverk nasjonalt, og rundt 500 vil være i Nord-Norge. Dette er både de direkte og indirekte virkningene.

Forsyningsbasen i Hammerfest vil gi en sysselsettingseffekt på rundt 30-45 årsverk, og helikopterbasen rundt 12-15 årsverk.

-Hammerfest har allerede etablerte baser og har lang erfaring, noe som gir de mest kompetente og kostnadseffektive løsningene, heter det.

Driftsorganisasjonen i Harstad, som vil støtte offshoreorganisasjonen og videreutvikle feltet når det er i produksjon, forventer å gi en sysselsettingseffekt på 40-45 årsverk. Her har Statoil bygget opp et sterkt fagmiljø med 40 års erfaring med drift i nord. Johan Castberg vil spesielt dra nytte av samlokalisering med organisasjonene til Norne og Aasta Hansteen, som har likheter i utbyggingskonsept.

Offshore vil vi trenge en bemanning på mellom  90-100 personer fordelt på tre skift.

Utbyggingskostnadene for Johan Castberg er anslått til i underkant av 50 milliarder kroner. Nasjonal sysselsetting under utbygging er anslått til i underkant av 47.000 årsverk og i underkant av 1800 av disse vil komme i Nord-Norge.

Statoil utreder sammen med de andre operatørene av oljeforekomster i Barentshavet, mulighetene for å finne en lønnsom oljeterminal-løsning på Veidnes.

Grunnlaget for beslutningene er basert på analyse gjort av Agenda Kaupang.