Denne letebrønnen avgjør antallet brønner i Garantiana-utbyggingen
Glenn Stangeland
22. juni 2020
Skjermdump: YouTube
Denne letebrønnen avgjør antallet brønner i Garantiana-utbyggingen
Glenn Stangeland
22. juni 2020

Garantiana-funnet fulgte med i pakken da Equinor overtok operatøransvar og Totals eierandel i Martin Linge-utbyggingen.

Den forrige operatøren hadde planer om å levere en PUD i 2019, men dette ble utsatt. Flere konsepter er vurdert, men ifølge medeier Vår Energi jobbes det nå mot én bestemt, men ikke navngitt vertsplattform.

Selskapet skriver at Garantiana vil bli bygget ut med syv til ni brønner, avhengig av resultatene på letebrønnen Garantiana West, som bores i nær fremtid.

Brønnen skal bores av West Hercules, og ved funn av «tilstrekkelige mengder olje», vil det bli vurdert å gjennomføre en brønntest.