NTB
Publisert 25. mars 2019

NTB-Steinar Schjetne

Det var knapt oljekritiske røster å høre da Senterpartiets landsmøte diskuterte hvordan Norge skal utnytte naturressursene i framtida.

Oljekapitlet i næringsrapporten skapte betydelig debatt i forkant av landsmøtet, fordi den opprinnelig inneholdt formuleringer som for kritikerne var for positive til norsk petroleumsproduksjon. Utvalget som har vært ledet av nestleder og oljegründer Ola Borten Moe, fastslo blant annet at det er en feilslutning å mene at Norge ensidig bør redusere sin produksjon av olje og gass.

Da saken kom opp til debatt, var setningen fjernet og oljekapitlet nyansert. Dermed var det lite igjen å spore av oljeopprøret. Delegatene var mer opptatt av at Senterpartiet programmessig skulle kjempe for økt bruk og forvaltning av skogen og satse mer på fiske og jordbruk. Samtlige talere, inkludert Ola Borten Moe, var enige om at utfasingen av fossil energi måtte skje parallelt med at fornybar energi fra sol, vind og hav blir faset inn.

– Det kan virke som om det er en viss grad av tilslutning til den overordnede analysen. Og det kan virke som at landsmøtet støtter forvaltning av naturen og at dette er en viktig del av den grønne omstilling til et stadig mer fornybart Norge, underdrev Moe da han oppsummerte den snaut to timer lange debatten.

Applaus en leder verdig

Nestlederen ble mottatt med flere minutters trampeklapp og tilløp til jubel da han til tonene fra Taylor Swifts «Shake It Off» inntok podiet. Trass mange og hyppige applauser på landsmøtet, er det bare leder Trygve Slagsvold Vedum som har oppnådd samme styrke i hyllesten – og knapt nok ham.

Da han en halvtimes tid senere avsluttet, ble Moe takket av med stående ovasjon fra landsmøtesalen. Hans omfavnelse av olje- og gassvirksomheten er tilsynelatende betydelig mindre omstridt i Hamarhallen enn utenfor – også blant de mange delegatene som i den påfølgende debatten tok til orde for massiv satsing på produksjon av fornybar energi.

Han tok et oppgjør med dem som mener vi uten videre har råd til å avvikle olje- og gassproduksjonen da han innledet landsmøtets behandling av anbefalingene. Petroleumsvirksomheten skaper for store inntekter til at vi har råd til å legge den ned nå, mener den tidligere olje- og energiministeren og medeieren i oljeselskapet Okea.

– Det finske statsbudsjettet er per innbygger på 39 prosent av det norske. Det sier noe om hvor store kutt det norske samfunnet må gjennomføre hvis oljeinntektene tas ut av ligningen, sa Moe

Karbonfangst

Klimafløyen klarte likevel å flytte partiet flere hakk med en omfattende resolusjon på landsmøtets siste dag.

– Klimadebatten har i stor grad preget landsmøtet og viser en gang for alle at vi er et klimaparti. Vi er egentlig enige om retningen i politikken. Noen av oss er bare mer utålmodig enn andre, sier nestleder Anne Beathe Tvinnereim i Senterpartiet til NTB.

Etter en lengre debatt under landsmøtets siste dag på Hamar søndag vedtok delegatene ikke bare resolusjonskomiteens forslag til klimaresolusjon, men fikk også inn flere nye tiltak og formuleringer. Blant annet fikk Tvinnereim møtet med seg på å tidfeste at karbonfangst skal være iverksatt hos Norcem i Brevik i Telemark og på forbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo fra 2023 – mot komiteens innstilling.

Sp vil dessuten opprette et CO2-fond for næringstransport, bygge 8.000 nye hurtigladere for elbiler de neste fem årene, øke opptaket av CO2 i skog, gi landbruket skattefordeler ved såkalte klimainvesteringer og legge til rette for at landbruket skal være fossilfritt innen 2030.

Siste fra forsiden

+

COSLProspector skal klasses og oppgraderes ved CCB

+

Avgrensingen av Ofelia-funnet er i gang

+

Han leder ny subseagigant: – Vi skal kutte kostnader og utslipp for kundene

+

Live-intervju med CCB og Semco: – Alltid rom for samarbeid

+

Klasser Haven i Ølen

+

Odfjell-toppen: – Vi er i starten av en langvarig oppgangsyklus

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger