Dette er de 11 utbyggingsplanene Aker BP leverer

Foto: Norsk olje og gass
Publisert 16. desember 2022

Aker BP og partnere leverer fredag totalt ti planer for utbygging og drift og en plan for anlegg og drift til Olje- og energidepartementet (OED). Med totale investeringer på i overkant av 200 milliarder

Utbyggingsprosjektene er gruppert i fire hovedområder.

Yggdrasil (tidligere NOAKA)

Dette er den neste store utbyggingen på norsk sokkel og er lokalisert mellom Alvheim og Oseberg i Nordsjøen, og omfatter en rekke funn som i sum utgjør rundt 650 mmboe i utvinnbare olje- og gassressurser. Nye navn blir tatt i bruk for lisensgrupper og innretninger Utbyggingskonseptet består av en ubemannet produksjonsplattform i nord (Munin, tidligere Krafla), en prosesseringsplattform med brønnområde og boligkvarter (Hugin A, tidligere NOA) i sør og en normalt ubemannet brønnhodeplattform på Frøy (Hugin B) som knyttes tilbake til Hugin A. Yggdrasil representerer en omfattende utbygging på havbunnen med totalt ni havbunnsrammer. Det er planlagt 55 brønner i området. Området bygges ut med kraftforsyning fra land.

Equinor har fram til i dag vært operatør for Krafla. Ved innlevering av plan for utbygging og drift endres navnet til Munin. Aker BP overtar som operatør og vil dermed være operatør for hele området i både utbyggings- og driftsfasen.

 • Samlede investeringer estimert til 115 milliarder 2022-kroner
 • Utvinnbare ressurser estimert til 650 mmboe
 • Produksjonsstart planlagt i 2027
 • Lisenspartnere er Aker BP, Equinor og LOTOS

Valhall PWP-Fenris (tidligere King Lear)

Denne samordnede utbyggingen omfatter blant annet en ny prosess- og brønnhodeplattform (PWP) som er broforbundet til Valhall feltsenter, og en ubemannet brønnhodeplattform på Fenris som skal produsere gjennom en 50 kilometer lang rørledning til Valhall PWP. Valhall PWP vil være helt sentral i videreutviklingen av Valhall-området. Gassproduksjon fra Fenris vil gi et betydelig bidrag til langsiktige og forutsigbare gassleveranser til Europa.

 • Samlede investeringer estimert til 50 milliarder 2022-kroner
 • Utvinnbare ressurser estimert til 230 mmboe
 • Produksjonsstart planlagt i 2027
 • Lisenspartnere er Aker BP, PGNiG Upstream Norway og Pandion Energy

Tre utbygginger i Skarv-området (Skarv satellittprosjekt)

Disse utbyggingene består av gass- og kondensatfunnene Alve Nord, Idun Nord og Ørn i den nordlige delen av Norskehavet. Feltene bygges ut med havbunnsløsninger som kobles til produksjonsskipet på Skarv-feltet (Skarv FPSO). Utbyggingene gjennomføres som et felles prosjekt kalt Skarv satellittprosjekt (SSP). Utbyggingene bidrar til fortsatt høy produksjon og forlenget levetid for Skarv FPSO.

 • Samlede investeringer estimert til 17 milliarder 2022-kroner
 • Utvinnbare ressurser estimert til 120 mmboe
 • Produksjonsstart planlagt i 2027
 • Lisenspartnere er Aker BP, Equinor, PGNiG Upstream Norway og Wintershall DEA

Utsirahøyden

Tre satellittprosjekter skal utnytte kapasiteten på Edvard Grieg og Ivar Aasen på Utsirahøyden i Nordsjøen. Nye navn blir tatt i bruk for lisensgrupper og innretninger. Symra (tidligere Lille Prinsen) blir en tie-in til Ivar Aasen mens Solveig fase 2 og Troldhaugen (tidligere Rolvsnes) skal kobles opp til Edvard Grieg-plattformen. For Solveig Fase 2 leveres en underretning til OED, ikke egen PUD.

 • Samlede investeringer estimert til 21 milliarder 2022-kroner
 • Utvinnbare ressurser estimert til 124 mmboe
 • Produksjonsstart planlagt i 2026/2027
 • Lisenspartnere er Aker BP, Equinor, Sval Energi, OMV og Wintershall DEA

Siste fra forsiden

+

Letebrønner i 2023 – Aker BPs Ve

+

Nytt riggrush – 29 rigger skal klasses de neste tre årene

Deepsea Yantai har spuddet Eirik-prospektet

+

Borer pilotbrønn før utbygging av Frigg Gamma Delta

DOF skal fjerne 2000 tonn subseautstyr fra Heimdal

Vår Energi velger Sopra Steria

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger