Dette er Equinor sin nye konsernledelse
Glenn Stangeland
16. november 2020
Dette er Equinor sin nye konsernledelse
Glenn Stangeland
16. november 2020

Equinor presenterer i dag selskapets nye konsernledelse. Den vil fra 1. juni 2021 bestå av:

 • Konsernsjef (CEO) Anders Opedal
 • Konserndirektør for økonomi og finans (CFO), Svein Skeie (fungerende)
 • Leting og produksjon Norge (EPN), konserndirektør Kjetil Hove
 • Leting og produksjon internasjonalt (EPI), konserndirektør Al Cook
 • Markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP), konserndirektør Irene Rummelhoff
 • Fornybar (REN), konserndirektør Pål Eitrheim
 • Prosjekter, boring og anskaffelser (PDP), konserndirektør Arne Sigve Nylund
 • Teknologi, digitalisering og innovasjon (TDI), konserndirektør Carri Lockhart
 • Sikkerhet, sikring og bærekraft (SSU), konserndirektør Jannicke Nilsson
 • Juridisk og etterlevelse (LEG), konserndirektør Siv Helen Rygh Torstensen
 • Mennesker og organisasjon (PO), konserndirektør Ana Fonseca Nordang

Direktør for kommunikasjon vil rapportere til konsernsjefen og delta i konsernledelsen som i dag. Jannik Lindbæk er utnevnt til kommunikasjonsdirektør fra 1. januar 2021.

Kjetil Hove vil tre inn i rollen som konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge (DPN) fra 1. januar 2021.

Al Cook vil tre inn i rollen som konserndirektør for Utvikling og produksjon     internasjonalt (UPI), og det eksisterende Utvikling og produksjon Brasil (DPB) og Global strategi og forretningsutvikling (GSB) vil bli del av UPI, fra 1. januar 2021.

Arne Sigve Nylund vil tre inn i rollen som konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring (TPD) fra 1. januar 2021.

Som tidligere kunngjort vil konserndirektør Margareth Øvrum gå av med pensjon 31. desember 2020, og kommunikasjonsdirektør Reidar Gjærum vil tre inn i rollen som seniorrådgiver for konsernsjef Anders Opedal fra 1. januar 2020. Geir Tungesvik, som har vært fungerende konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring (TPD) vil gå tilbake til sin rolle som direktør for Prosjekter (PRD) fra 1. januar 2021. Tore Løseth vil fortsette som fungerende konserndirektør for Leting fram til 1. juni 2021.

Konserndirektør Torgrim Reitan har valgt å tre ut av rollen som konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt for å ta en annen stilling i Equinor. Han har vært medlem av konsernledelsen siden 2011, som konserndirektør for økonomi og finans (CFO), konserndirektør for Utvikling og produksjon USA og konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt. Fra 1. januar vil han overta rollen som direktør (SVP) for finans og kontroll i forretningsområdet Fornybar for å jobbe for lønnsom vekst i fornybar energi.