Dette er Listhaugs svar på hvorfor terminalen på Veidnes ble vraket
Glenn Stangeland
15. januar 2020
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet
Dette er Listhaugs svar på hvorfor terminalen på Veidnes ble vraket
Glenn Stangeland
15. januar 2020

I desember kom nyheten om at partnerskapet i Johan Castberg, bestående av Equinor, Vår Energi og Petoro, dropper bygging av en omlastingsterminal for olje på Veidnes i Finnmark.

Prosjektet ble vurdert som ikke lønnsomt.

Terje Halleland (FrP) ba partikollega Sylvi Listhaug gi Stortinget svar på hvorfor dette ble konklusjonen selv om oljeselskapene skapte en forventning om et slikt prosjekt tilbake i 2013.

Nå foreligger Listhaugs skriftlige svar. Der kommer det frem at terminalplanenes skjebne langt på vei ble beseglet ved konseptvalget for Castberg-utbyggingen.

«En letekampanje ved Castberg-feltet i 2014 ga skuffende resultater. Dette betød at utbyggingen omfattet et lavere og mer ensartet ressursgrunnlag. Samtidig falt oljeprisen. Dette gjorde at utbyggingskonseptet for feltet måtte vurderes på nytt for å få et gjennomførbart prosjekt. Denne vurderingen viste at den beste utbyggingsløsningen med de nye forutsetningene var et produksjonsskip med integrert oljelager i skipet. Det var således ikke lenger nødvendig med oljerør fra feltet og inn til en terminal på land for å produsere feltet», skriver Listhaug.

Terminalen ble skilt ut i et eget prosjekt. Flere mulige løsninger ble vurdert, men selskapene lyktes aldri med å få lønnsomhet i noen av disse.

«Sammenlignet med transport direkte til markedet var forventet nåverdi før skatt beregnet av operatøren til å være om lag -1,5 milliarder kroner for alternativet med skip-til-skipomlasting i fjorden og om lag -2,1 milliarder kroner for alternativet med et kaianlegg. Selv om usikkerheten ved estimatene var høy, ble det opplyst at det synes klart at det vil være krevende å få et kaianlegg samfunnsøkonomisk lønnsomt.»

Du kan lese hele Listhaugs skriftlige svar til Stortinget her!