Dette gikk galt da 150 m3 olje lekket ut på Statfjord
Pressemelding
1. juni 2020
Stafjord A (Foto: Equinor)
Dette gikk galt da 150 m3 olje lekket ut på Statfjord
Pressemelding
1. juni 2020

Ptil har sluttført granskingen av en hendelse med oljelekkasje etter overtrykking av en lagercelle på Statfjord A 26. november 2019.

Den direkte årsak til overtrykkingen var påfylling av slamcelle med stengt ballastvannventil.

Granskingen har identifisert alvorlige brudd på regelverket, ifølge Ptil.

Slik beskriver tilsynet hendelsen:

Den 26. november 2019 ble Statfjord A slamcelle 11 utsatt for 2,6 bar overtrykk. Slamcellen er designet for å opereres med indre trykk som er 5 bar lavere enn ytre sjøvannstrykk.

Overtrykket oppsto som følge av påfylling av oljeholdig produsert vann til cellen samtidig som ballastvannventil på utløpet var stengt. Ballastvannventilen var blitt stengt med bakgrunn i vedlikehold av ventilens aktuator.

Overfyllingen førte til at linjene ned til slamcellen ble fylt med vann og væskesøylen som oppsto førte til et overtrykk på 2,6 bar.

Overtrykket ledet til sprekk i celledomen og påfølgende lekkasje av olje og slam til sjø.

Overtrykket i slamcellen resulterte i lokale områder med sprekk i celledomen der betongens strekkfasthet har blitt overskredet. Dette førte til lekkasje av olje og slam til sjø fra slamcellen med varighet av om lag fire timer.

Totalt utslipp til sjø er estimert til 150 m3, hvor olje utgjorde mesteparten av utslippet.