Dette skipet flytter stadig mer godstrafikk fra vei til sjø
Frode Rabbevåg
24. januar 2019
Hannah Kristina er et tidligere ro-ro fartøy som er bygd om for å være skreddersydd for transport av gods til oljeindustrien. (Foto: Frode Rabbevåg)
Dette skipet flytter stadig mer godstrafikk fra vei til sjø
Frode Rabbevåg
24. januar 2019

– Vi har opplevd en fin stigning i godsmengden fra i fjor vinter. Starten ved forrige årsskiftet var tung med lite last utover bulklaster, men nå ser vi at dette fungerer godt og at vi får stadig mer gods om bord.

Dette forteller direktør for prosjekter og olje & energi i logistikkselskapet Kuehne + Nagel, Morten Nevland til Petro.no.

Det har nå gått vel et år siden selskapet startet opp med base-til-base transport av gods med skip langs norskekysten med målsetting om å overføre mer av varestrømmen innen oljeindustrien som går på vei til sjøtransport.

Skreddersydd fartøy

– Det har vært snakket om i lang tid å få mer av godset som transporteres mellom oljebasene over på båt. I fjor lykkes vi med å starte opp med en godt egnet båt, Hannah Kristina, og ser nå at denne transporten fungerer godt både i havn på basene og med skipet som er skreddersydd til de godstypene som er aktuelle, forteller Nevland.

Hannah Kristina er opprinnelig et ro-ro fartøy for rullende last som er bygd i 1999, men ble ombygd og tilpasset transporten av gods i forbindelse med oljevirksomheten. Skipet er innleid fra rederiet av Kuehne + Nagel på en lengre kontrakt.

– Nå er det en flerbruksbåt som passer godt til trafikken langs norskekysten. Hannah Kristina er på rundt 5660 tonn dødvekt, er 101 meter lang og har fått installert tanker for både tørr- og våtbulk, har plass til 18-20 trailere på hoveddekk og kan ta alle typer last som containere og stort og tungt gods på værdekket. To egne kraner kan løfte 60 tonn hver eller 100 tonn i tandem, forklarer Nevland.

Skipet har også fått installert en stor batteripakke som gjør at thrustere og kraner kan opereres på strøm i havneområdene. Landtilkobling for strøm kommer også ved havneanleggene i basene etter hvert.

Fortrinn på spesialgods og farlig gods

– Et av målene var å få bort noe av trailertrafikken mellom oljebasene. Har dere lykkes med dette?

– Ja, vi ser at gods flyttes fra vei til sjø selv om det tar tid å innarbeide nye rutiner og løsninger for mange. Særlig når det gjelder tungt, langt, høyt og farlig gods har vi et stort fortrinn som mange benytter seg av. Slike transporter langs veiene er både kostbare og risikofylte, så her er båttransport et svært godt alternativ, sier han.

En del av godset om bord kommer fra Kuehne + Nagel sine faste kunder, noe fra andre logistikkselskap som leier kapasitet om bord. Flere aktører innen olje- og gassindustrien har inngått faste avtaler om bruk av fartøyet, noe som gir en god basis når det gjelder lastetilgang.

– Vi har hatt mye bulklast så langt, har lykkes bra når det gjelder dekkslast og spesialgods, men har hatt litt mindre trailere og rullende last den siste tiden. Vi ser imidlertid at godsmengden varierer med sesong og når det mobiliseres til ulike prosjekter ute på sokkelen.

Kaptein Alfred Andreassen sier at Hannah Kristina fungerer godt i ruten mellom oljebasene langs norskekysten. (Foto: Frode Rabbevåg)

Fast ruteplan

For Kuehne + Nagel har det vært viktig å ha en fast og stabil ruteplan, blant annet for å konkurrere med trailertrafikken som har tid og fleksibilitet som sitt viktigste fortrinn. Hannah Kristina har utgangspunkt i basen i Dusavika i Stavanger der den er innom mandager og fredager. Ellers anløpes Tananger, Ågotnes, Mongstad, Fjordbase i Florø, Vestbase i Kristiansund og Averøy. Sandnessjøen anløpes hver tredje uke, og det er samseiling en gang i uken med en annen båt som går nordover til Hammerfest.

– Vi har et langsiktig perspektiv på denne løsningen med sjøtransport i fast rute mellom oljebasene. Presset på veiene og på landtransport er stort, og med et mer miljøvennlig alternativ har vi et stort potensial og er et reelt valg for vareeiere og logistikkselskap. Vi har chartret båten for flere år og arbeider langsiktig, sier Morten Nevland i Kuehne + Nagel. 


[annonse]

Petrolive – Innkjøp og logistikk
Stavanger, 10. april
Se program og meld deg på i dag!