DNO fant olje og gass vest for Heidrun
Pressemelding
13. desember 2019
DNO fant olje og gass vest for Heidrun
Pressemelding
13. desember 2019

DNO, operatør for utvinningstillatelse 888, har gjort et lite funn i undersøkelsesbrønn 6507/7-16 S, Canela.

Brønnen er boret om lag 4 kilometer vest for Heidrun-feltet i den nordlige delen av Norskehavet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 1 og 2 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter. Dette tilsvarer mellom 6,3 og 12,6 millioner fat.

Rettighetshaverne vil vurdere brønnresultatene med hensyn til videre oppfølgning av ressurspotensialet i utvinningstillatelsen, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

«Brønn 6507/7-16 S traff på en total gasskolonne på 52 meter i Garn-, Not- og Ileformasjonene, hvorav 48 meter med sandsteiner av god til meget god reservoarkvalitet. Under gasskolonnen er en fire meter tykk oljekolonne i Ileformasjonen. Dypere ned i Ile, Ror og Tiljeformasjonene ble det truffet på netto vannførende reservoarbergarter på om lag 75 meter, hovedsakelig med moderat til god reservoarkvalitet.»

Brønnen ble boret av Island Innovator.