DNO har gjort et lite oljefunn i Gomez
Pressemelding
28. september 2021
DNO har gjort et lite oljefunn i Gomez
Pressemelding
28. september 2021

DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15, Gomez.

Brønnen er boret om lag 14 kilometer øst for Ekofiskfeltet.

Brønn 2/5-15 traff på olje i primærmålet i Våleformasjonen, hvorav 23 meter med homogen sandstein av dårlig til moderat reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke truffet på.

Foreløpige analyser viser at det er stor usikkerhet knyttet til bevegelighet av olje. Det er derfor behov for ytterligere studier før et ressursestimat for funnet kan foreligge, ifølge Oljedirektoratet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 006 C. Tillatelsen ble fradelt fra utvinningstillatelse 006 i 2000.

Brønn 2/5-15 ble boret til et vertikalt dyp på 3292 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Ekofiskformasjonen av paleocen alder.

Borgland Dolphin skal nå bore Fat Canyon for Ineos.