DNO og Equinor fullfører stor byttehandel
Pressemelding
30. april 2019
Foto: Equinor
DNO og Equinor fullfører stor byttehandel
Pressemelding
30. april 2019

DNO og Equinor har sluttført handelen der førstnevnte overfører sine andeler i tre felt under utbygging, Njord-, Hyme og Bauge, til Equinor og til gjengjeld får andel i de fire produserende feltene Alve, Marulk, Ringhorne Øst og Vilje.

Transaksjonen er effektiv fra 1. januar 2019, skriver DNO i en børsmelding.