Dømt til fem års fengsel i Johnsen Oil-saken
NTB
NTB
26. februar 2021
Foto: Glenn Stangeland
Dømt til fem års fengsel i Johnsen Oil-saken
NTB
NTB
26. februar 2021

En mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til fem års fengsel og inndragning av 11,6 millioner kroner. Straffen er tilnærmet lik straffen fra tingretten.

– Lagmannsretten har slått fast at mannen står bak grovt bedrageri av nærmere 53 millioner kroner, grov utroskap for mer enn 25 millioner kroner og grovt skattesvik for mer enn 1,2 millioner kroner, skriver Økokrim i en pressemelding.

Fra 2006 til 2013 ble investorer fra en rekke europeiske land lurt til å tro at Johnsen Oil hadde funnet en ny og effektiv måte å rense olje på. Mange satset millionbeløp på å kjøpe aksjer i selskapet.

Asker-mannen i 50-årene er i tillegg dømt for å ha spredd uriktig og villedende opplysninger til investorer og i årsregnskapene til Johnsen Oil AS. De straffbare forholdene omfatter perioden 2005–2013.

– Bedrageriene og forholdene i denne saken er svært omfattende og alvorlige, og vi er fornøyde med lagmannsrettens konklusjon, sier påtaleansvarlig i saken, førstestatsadvokat Geir Kavlie.

I Oslo tingrett ble mannen i mars 2019 også dømt til fengsel i fem år. I tingrettsdommen ble inndragningen 11,4 millioner kroner, altså 200.000 kroner mindre enn i dommen fra lagmannsretten.

Økokrim presiserer at dommen fra lagmannsretten ikke er rettskraftig.