Dropper terminal på Veidnes
Pressemelding
13. desember 2019
Dropper terminal på Veidnes
Pressemelding
13. desember 2019

Partnerskapet i Johan Castberg, bestående av Equinor, Vår Energi og Petoro, har studert utbygging av en nedskalert omlastingsterminal for olje på Veidnes i Finnmark.

Konklusjonen er at det er for kostbart å bygge en terminal. Johan Castbergs eksport-løsning blir dermed direkte-til-marked, som beskrevet i plan for utbygging og drift, skriver Equinor i en pressemelding. 

– Ingen av alternativene er lønnsomme

I mars 2018 ble studien av en fullskala oljeterminal for Barentshavet lagt bort, og en ny studie med alternative løsninger for omlasting av olje fra Barentshavet via skipsanløp i Finnmark igangsatt. Det er studert flere løsninger som innebærer oljeomlasting fra skip-til-skip i fjord, eller ved et kaianlegg.

Ingen av disse er lønnsomme, skriver Equinor i en pressemelding.

– I en krevende periode for industrien har vi klart å utvikle Johan Castberg til å bli et lønnsomt prosjekt, men vi har ikke klart å utvikle en lønnsom eksportløsning for Castberg-oljen som inkluderer en terminal på Veidnes. Partnerskapet avslutter derfor arbeidet knyttet til oljeomlasting for Johan Castberg i Finnmark, sier konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring Anders

– Ville tapt 2,8 milliarder kroner

Det er tatt høyde for nåværende og framtidige volum i studiene. Med volumene fra Johan Castberg og Goliat er det økonomiske tapet før skatt beregnet til rundt 3,6 milliarder kroner sammenlignet med oljeeksport direkte til markedet. I et storvolumscenario, som inkluderer andre påviste volum fra Barentshavet, er det økonomiske tapet før skatt beregnet til i overkant av 2,8 milliarder kroner.

– For partnerskapet er det viktig at petroleumsvirksomheten bidrar til å skape lokale ringvirkninger. Vi har virkelig snudd hver stein for å finne økonomisk gjennomførbare løsninger for en terminal, men har ikke funnet grunnlag for å fortsette med prosjektet. Vi vil likevel fortsette arbeidet med å sikre lokale ringvirkninger og arbeidsplasser fra feltet både i utbyggings- og driftsfasen, sier Opedal. 

Omlasting av olje i Finnmark har vært studert i flere omganger siden de første prosjektskissene til Johan Castberg-utbyggingen.

Tidlige anslag antydet et langt høyere ressursanslag for Johan Castberg-området, men videre leting påviste ikke slike ressurser. Oljeprisfallet i 2014 og større usikkerhet knyttet til innfasing av framtidige volum fra Barentshavet, har bidratt til at det ikke har vært mulig å skape positiv nåverdi for en landbasert oljeomlasting i Finnmark.

Beslutningen om å ikke bygge en omlastingsterminal på Veidneset er tatt av partnerskapet.