Dvalin-oppstarten utsatt på grunn av kvikksølv-funn
Pressemelding
22. januar 2021
Illustrasjon: Wintershall Dea
Dvalin-oppstarten utsatt på grunn av kvikksølv-funn
Pressemelding
22. januar 2021

Oppstarten av Wintershall Deas Dvalin-felt blir forsinket etter at det er funnet for høye nivå av kvikksølv i gassen.

«I arbeidet med produksjonsbrønnene på Dvalin feltet viste målinger at gasstrømmen inneholdt høyre nivå av kvikksølv enn tillatt i systemet. Derfor blir kommersiell produksjon fra feltet forsinket», skriver Wintershall Dea i en pressemelding.

Boringen av produksjonsbrønnene på Dvalin-feltet startet i 2019 og ble avsluttet i tredje kvartal i fjor. Oppstarten av systemene var en suksess og offshore-infrastrukturen fungerte som planlagt. Den første gassen ble sendt gjennom systemet sent i 2020. Da ble det målt høyere konsentrasjoner av kvikksølv enn ved prøvetakingen i letebrønnene ti år tidligere. Samtidig viste oppstarten god reservoirkvalitet og bekreftet reservene fra Plan for Ubygging og Drift (PUD). Dvalin-reservene er ikke påvirket av utfordringene med kvikksølvet.

For tiden arbeides det. Wintershall Dea og prosjektpartnerne har arbeider med å få på plass tekniske løsninger for å håndtere kvikksølvet og få i gang full produksjon fra feltet.Ulike veletablerte industriløsninger for fjerning av kvikksølv blir vurdert. Fram til en løsning er på plass, blir produksjonen fra feltet holdt tilbake.