Edvard Grieg og Ivar Aasen får nå kraft fra land

Foto: Lundin Energy
Publisert 8. desember 2022

Plattformene Edvard Grieg og Ivar Aasen på Utsirahøyden i Nordsjøen drives nå med elektrisk kraft fra land. To gassturbiner er stanset, skriver Aker BP i en pressemelding.

-Vi oppnår flere positive effekter ved å få elektrisk strøm fra land, både operativt og i form av klimagevinst, sier Kari Nielsen, Asset Manager Edvard Grieg & Ivar Aasen, i Aker BP.  – Ved å stenge ned gassturbinene reduserer vi utslippene av CO2 fra produksjonen med om lag 200.000 tonn CO2 hvert år, eller rundt 3,6 millioner tonn over feltets levetid. I tillegg reduserer vi driftskostnadene siden vi ikke lenger skal drive vårt eget kraftverk på plattformen.

De gassdrevne turbinene på Edvard Grieg-plattformen har forsynt begge feltene med nødvendig kraft og varme siden oppstart i henholdsvis 2015 og 2016. Edvard Grieg ble i tillegg klargjort for å ta imot elektrisk kraft fra land helt fra byggefasen fra 2012. Dette var et krav fra myndighetene. I 2014 vedtok Stortinget at det skulle utvikles en løsning for kraftforsyning fra land for Johan Sverdrup, og de andre plattformene i området skulle kobles til denne løsningen i forbindelse med fase to av Sverdrup-utbyggingen.

Prosjektet er gjennomført som to delprosjekter. Et prosjekt for installasjon av sjøkabelen mellom Johan Sverdrup og Edvard Grieg, og et prosjekt for utvikling og installasjon av en løsning med el-kjeler som sikrer nødvendig varme som kreves i prosessanlegget. Dette har krevd tilpasning og teknologikvalifisering av utstyr som i utgangspunktet er utviklet for bruk på land.

Siste fra forsiden

+

Skal investere 20 milliarder kroner i utbyggingen av Fram Sør

+

Mistet kontroll over helikopteret: – Pilotene var desorienterte

Driften på Mongstad i gang igjen etter brannen

+

Sprakk med 31,5 milliarder kroner – tilbakebetalt på 11 måneder

Brannen på Mongstad skal granskes

+

Dolphin Drilling overtar to Transocean-rigger: – Passer perfekt til vår strategi

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger