Edvard Grieg og Ivar Aasen får nå kraft fra land

Foto: Lundin Energy
Publisert 8. desember 2022

Plattformene Edvard Grieg og Ivar Aasen på Utsirahøyden i Nordsjøen drives nå med elektrisk kraft fra land. To gassturbiner er stanset, skriver Aker BP i en pressemelding.

-Vi oppnår flere positive effekter ved å få elektrisk strøm fra land, både operativt og i form av klimagevinst, sier Kari Nielsen, Asset Manager Edvard Grieg & Ivar Aasen, i Aker BP.  – Ved å stenge ned gassturbinene reduserer vi utslippene av CO2 fra produksjonen med om lag 200.000 tonn CO2 hvert år, eller rundt 3,6 millioner tonn over feltets levetid. I tillegg reduserer vi driftskostnadene siden vi ikke lenger skal drive vårt eget kraftverk på plattformen.

De gassdrevne turbinene på Edvard Grieg-plattformen har forsynt begge feltene med nødvendig kraft og varme siden oppstart i henholdsvis 2015 og 2016. Edvard Grieg ble i tillegg klargjort for å ta imot elektrisk kraft fra land helt fra byggefasen fra 2012. Dette var et krav fra myndighetene. I 2014 vedtok Stortinget at det skulle utvikles en løsning for kraftforsyning fra land for Johan Sverdrup, og de andre plattformene i området skulle kobles til denne løsningen i forbindelse med fase to av Sverdrup-utbyggingen.

Prosjektet er gjennomført som to delprosjekter. Et prosjekt for installasjon av sjøkabelen mellom Johan Sverdrup og Edvard Grieg, og et prosjekt for utvikling og installasjon av en løsning med el-kjeler som sikrer nødvendig varme som kreves i prosessanlegget. Dette har krevd tilpasning og teknologikvalifisering av utstyr som i utgangspunktet er utviklet for bruk på land.

Siste fra forsiden

+

Letebrønner i 2023 – Aker BPs Ve

+

Nytt riggrush – 29 rigger skal klasses de neste tre årene

Deepsea Yantai har spuddet Eirik-prospektet

+

Borer pilotbrønn før utbygging av Frigg Gamma Delta

DOF skal fjerne 2000 tonn subseautstyr fra Heimdal

Vår Energi velger Sopra Steria

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger