– Vil elektrifisering av Edvard Grieg flytte eller fjerne CO2-utslipp?
Glenn Stangeland
12. november 2018
– Vil elektrifisering av Edvard Grieg flytte eller fjerne CO2-utslipp?
Glenn Stangeland
12. november 2018

Det er Carl I. Hagen (FrP) som har stilt olje- og energiministeren dette spørsmålet til skriftlig besvarelse.

Her finner du hele spørsmålet:

Vil elektrifisering av Edvard Grieg-feltet fjerne CO2 utslipp eller kun flytte slike utslipp til et annet sted hvor oljen/gassen benyttes, og hva er kostnaden pr tonn CO2 for reduserte utslipp på Edvard Grieg-feltet når alle merkostnader ved elektrifiseringen tas med i regnstykket og hva er prisen for å kjøpe godkjente CO2 kvoter, og hvor mange kullkraftverk er under planlegging og konstruksjon i Kina og India?

Spørsmålet skal besvares skriftlig, og petro.no kommer tilbake med statsrådens respons.

I mellomtiden må dere gjerne diskutere problemstillingen i kommentarfeltet.