En person skadet da slitasjeforing på 470 kg løsnet og falt ned 
Glenn Stangeland
28. januar 2020
Foto: Equinor
En person skadet da slitasjeforing på 470 kg løsnet og falt ned 
Glenn Stangeland
28. januar 2020

En arbeider ble skadet i foten da en slitasjeforing løsnet og falt ned på Gullfaks B 27. desember.

Det skriver Equinor et varsel til Petroleumstilsynet.

«Foten ble beskyttet av vernesko, men fikk et slag som resulterte i en hevelse. Ikke brudd. Hendelse inntraff da person skulle verifisere at slitasjeforing var tilstrekkelig festet i kjøreverktøy», ifølge varselet.

Etter et granskingsmøte ble det konkludert at dette var en hendelse som «ved ubetydelige endringer kunne dette ført til alvorlig fraværsskade».

Full innsikt i alle uønskede hendelser på norsk sokkel – prøv Petro Database gratis i 30 dager!

Det ble registrert 106 personskader på norsk sokkel og tilhørende landanlegg i 2019. Det er en oppgang på 19 skader sammenliknet med 2018.

Dette ifølge statistikk fra Petro Database, som omfatter alle uønskede hendelser som er meldt inn til Petroleumstilsynet.

Flest personskader er registrert på Mongstad (11), mens Troll (6), Gullfaks (7) og Martin Linge (6) har flest av offshorefeltene.

En gjennomgang av skadene viser at klemskader i bein og armer samt ulike typer fall er de vanligste årsakene til at folk i industrien skader seg. Fallende gjenstander er et stort problem, men oversikten viser at det var få skader som følge av fallende gjenstander i 2019.

Med utgangspunkt i varslene, synes hendelsen på Heimdal, der to arbeidere ble skadet da en gassflaske eksploderte, som den alvorligste ulykken på norsk sokkel i fjor.

I tillegg ble det registrert én personskade på Oseberg, Norne, Skandi Skansen, Deepsea Bergen, Normand Ocean, Draupner, Far Searcher, Olympic Zeus, Transocean Encourage, North Sea Giant, Maersk Interceptor, Snøhvit, Goliat, Haven, Eldfisk, West Hercules, Gyda, Skarv, Deepsea Stavanger, Ula, Maersk Invincible, Valhall, Visund, Huldra, COSL Promoter og Transocean Spitsbergen.