Energidepartementet anker dommen fra Oslo tingrett

Foto: Glenn Stangeland
Publisert 31. januar 2024

Energidepartementet kommer til å anke dommen fra Oslo tingrett. 

Det sa energiminster Terje Aasland på scenen på LO sin havenergikonferanse i Stavanger onsdag. 

– Dette er en viktig sak, og vi er uenige i dommen og kjennelsen fra Oslo tingrett, sa Aasland. 

Tyrving, Breidablikk og Yggdrasil

Ifølge dommen har staten brutt såkalte utredningskrav ved godkjenning av olje– og gassfeltene Tyrving, Breidablikk og Yggdrasil i Nordsjøen.

Statens tillatelser brøt med krav som Høyesterett slo fast i et tidligere klimasøksmål i 2020, ifølge tingretten. Kravet er at forbrenningsutslipp må utredes for å få tillatelse til utbygging og drift til oljefelt.

Uavhengig av ankespørsmålet er det besluttet å foreta justeringer i saksbehandlingsprosessen rundt forbrenningsutslipp. Dette blir gjort for å gi offentligheten anledning til å uttale seg om også denne siden av prosjektene og for å skape nødvendig forutsigbarhet for næringen.

– Uavhengig av de rettslige spørsmålene i denne saken, mener jeg det er viktig å skape bredest mulig tillit til saksbehandlingen som blir gjennomført i departementet. Jeg er opptatt av at vi skal ha gode, inkluderende prosesser også rundt vurderinger av forbrenningsutslipp. Jeg har derfor satt i gang en prosess i departementet for å se på hvordan vi kan justere saksbehandlingen rundt forbrenningsutslipp. Jeg vil komme tilbake til detaljene så snart vi har konkludert, sier Aasland i en pressemelding.

Greenpeace: – Har en svært god sak

– Vi vant mot staten på alle punkter i tingretten, og har ingen grunn til å tro at utfallet i lagmannsretten blir noe annerledes. Vi har en svært god sak og er klare for å ta denne omkampen på vegne av både oss og kommende generasjoner, sier Greenpeace-leder Frode Pleym

– Nå vil det ta lengre tid før dommen i sin helhet blir rettskraftig. Imidlertid er forføyningene for de tre feltene tvangskraftig, noe som betyr at utbygging og produksjon må stoppe på alle tre felt uavhengig av ny runde i retten, sier han. 

Siste fra forsiden

+

Nå eier Japex hele butikken

+

Johan Sverdrup fase 3 har passert DG1

+

Noble Invincible plugger åtte brønner på Hod A

+

Utsetter produksjonsstart til 2025

+

Wellesley fant mer olje og gass i Troll/Fram-området

Arbeider fikk beina i klem på boredekk – hendelsen granskes

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger