Enige om budsjett: Utreder ny oljeskatt og setter 26. runde på vent
NTB
NTB
29. november 2021
Foto: Bernt Sønvisen/Arbeiderpartiet
Enige om budsjett: Utreder ny oljeskatt og setter 26. runde på vent
NTB
NTB
29. november 2021

De rødgrønne er enige om å utrede en ny oljeskatt og ikke gjennomføre en 26. konsesjonsrunde i 2022. Men sakene blir ikke endelig avklart.

I stedet skyver de tre partiene konfliktene om oljepolitikk foran seg i budsjettavtalen.

I enigheten kommer det fram at det ikke skal utlyses noen ordinær konsesjonsrunde i 2022. Dermed settes spørsmålet om 26. konsesjonsrunde på vent.

I tillegg går de to regjeringspartiene Ap og Sp med på å utrede SVs forslag om å innføre en omstillingsavgift på olje og gass. Dette skal inngå i en større utredning av en klimaavtale med petroleumsbransjen der det skal settes et utslippstak for sektoren.

I opptakten til budsjettforhandlingene gikk SV-leder Audun Lysbakken høyt på banen.

Han varslet omkamp om krav som SV ikke fikk gjennomslag for i de mislykkede regjeringssonderingene i Hurdal, og han gjorde det klart at SV ville bruke budsjettsamtalene til å binde Arbeiderpartiet og Senterpartiet til venstresiden også i saker som normalt ligger utenfor budsjettet – med oljepolitikk som det kanskje fremste eksempelet.

Men fasit i budsjettenigheten er at konfliktene om olje og gass i stor grad skyves fram i tid:

* SV har fått gjennomslag for at det ikke skal utlyses noen ordinær konsesjonsrunde i 2022. Dermed settes spørsmålet om en 26. konsesjonsrunde på vent. Men avtalen sier ikke noe om hva som skal skje på sikt.

* I tillegg går de to regjeringspartiene Ap og Sp med på å utrede SVs forslag om å innføre en omstillingsavgift på olje og gass. Dette skal inngå i en større utredning av en klimaavtale med petroleumsbransjen der det skal settes et utslippstak for sektoren. Men avtalen innebærer ingen hard forpliktelse til at avgiften faktisk skal innføres.

Det som likevel er klart, er at CO2-avgiften skal økes med 28 prosent på sokkelen.

Savner svar om oljeleting

MDGs Kristoffer Robin Haug er skuffet. Han frykter at 26. konsesjonsrunde kanskje bare blir utsatt i noen måneder.

– Det er noe helt annet enn den store omleggingen av norsk økonomi som vi trenger, sier Haug til NTB.

Samtidig sier budsjettavtalen ingenting om de viktige TFO-rundene.

– Hele 523 av de 545 lisensene som er blitt delt ut de siste åtte årene, har vært i forhåndsdefinerte områder. De røres ikke i det hele tatt med denne budsjettenigheten, fastslår Haug.

– Vi mener dette er omtrent det samme å si full gass på norsk sokkel framover.

Venstre-leder Guri Melby deler bekymringen. Hun mener det er positivt at 26. konsesjonsrunde settes på vent.

– Men jeg frykter at det bare er en utsettelse og ikke en reell endring, sier Melby til NTB.

To typer konsesjonsrunder

Hos Fremskrittspartiet har bekymringen motsatt fortegn.

– Det er første skritt mot en avvikling, sier Frps finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi til NTB.

Han mener en stans i de nummererte konsesjonsrundene kan få alvorlige konsekvenser for virksomheten på sokkelen.

– Det kan bety redusert verdiskapning, og det kan true alle de tusen arbeidsplassene vi har innenfor den næringen.

Bakteppet er at det i oljeforvaltningen i Norge skilles mellom to former for konsesjonsrunder: nummererte runder og TFO-runder.

Nummererte konsesjonsrunder er blitt gjennomført siden 1965. I disse rundene utforskes umodne deler av sokkelen hvor usikkerheten er større, men hvor det samtidig er mulig å gjøre store funn. Den 25. konsesjonsrunden ble fullført i juni, mens arbeidet med en eventuell 26. runde ennå ikke er satt i gang.

TFO-rundene fokuserer derimot på modne deler av sokkelen. Disse rundene holdes årlig.

I valgkampen gikk Rødt, SV, MDG og Venstre alle til valg på full letestans. KrF gikk inn for å stanse de nummererte rundene, men ikke TFO-rundene.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har derimot hatt som mantra at de skal «utvikle, ikke avvikle» petroleumsnæringen.

SV venter nye slag

Lysbakken innrømmer at oljepunktene i budsjettavtalen ikke binder Arbeiderpartiet og Senterpartiet på sikt.

– De er veldig forpliktende for 2022, og det er jo 2022 dette budsjettet gjelder for. Så blir det opp til SV å sørge for at det forblir sånn, sier han.

SV-lederen tror likevel at også utredninger har noe for seg fordi SVs politikk på den måten kan bli mer gjennomførbar senere.

Og kampen er ikke over:

– Klima og oljepolitikk er områder hvor det er betydelig uenighet mellom regjeringen og SV, sier Lysbakken.

– Så vi er selvfølgelig ikke ferdige med å diskutere det.