Equinor avviser påstander om skjulte kostnader for elektrifisering av Melkøya

Foto: Aibel
NTB
Publisert 4. april 2023
Equinor mener CO2-fangst på Melkøya kan koste 37 milliarder. Men utredningen er mangelfull, mener Bellona.

Det har skapt bekymring i Nord-Norge at Equinor trenger store mengder strøm til å erstatte gasskraft og kutte klimautslipp på LNG-anlegget på Melkøya i Hammerfest.

Ifølge selskapet vil CO2-fangst på Melkøya kan koste 37 milliarder, nær tre ganger så mye som elektrifisering. Nå åpner Equinor opp om tallene og hvorfor de mener CO2-rensing ikke er svaret.

Selskapet anslår at CO2-fangst og -lagring (CCS) på Melkøya vil koste nær tre ganger så mye som elektrifisering, opplyser direktør for prosjektutvikling Trond Bokn i Equinor til E24.

– De vurderingene vi har gjort gir et estimat på 37 milliarder kroner for det totale prosjektet, altså et Snøhvit Future med kompresjon og CCS. Dette er sammenlignbart med de 13 milliardene vi planlegger å investere i elektrifisering og kompresjon, sier Bokn.

– Dette blir mer komplekst enn elektrifisering, og det vil øke gjennomføringsrisikoen, sier Bokn.

Varsler om mangelfull utredning

Miljøstiftelsen Bellona har samtidig varslet Olje- og energidepartementet om det de mener er mangelfull utredning av karbonfangst- og lagring samt utelatte kostnader i Equinors søknad om elektrifisering av Melkøya.

– Equinor skjuler kostnader ved elektrifisering. Vi sitter på informasjon som viser at nødstrømsanlegget Snøhvit emergency power system, som skal bygges parallelt med Snøhvit Future, ikke er inkludert i Equinors budsjett på 13,2 milliarder kroner, sier teamleder Eivind Berstad for CCS i Bellona.

Bellona mener det er en høy risiko for at Snøhvit Future-prosjektet overstiger 15 milliarder kroner, som vil medføre at PUD-en krever stortingsbehandling.

– Et nytt nødstrømsanlegg kommer som en følge av elektrifiseringsplanene på Melkøya, og bør derfor naturligvis være inkludert i Plan for utbygging og drift (PUD) og dermed budsjettet, sier Berstad.

Avviser Bellonas påstander

Equinor avviser derimot Bellonas påstander om skjulte kostnader. Til NTB skriver selskapets informasjonsdirektør for prosjekter, boring og anskaffelser Eskil Eriksen følgende:

– Dette er ikke skjulte kostnader som Bellona påstår. I reparasjonsarbeidet etter brannen på Melkøya ble det identifisert et behov for oppgradering av eksisterende nødstrømsanlegg på Melkøya. Det er et av flere modifikasjonsprosjekter som gjennomføres uavhengig av elektrifiseringen av Melkøya med Snøhvit Future.

– Behovet for oppgradering av nødstrømsanlegget ville vært der dersom vi skulle produsert videre med gassgeneratorene på anlegget. Det er ikke uvanlig at modifikasjonsprosjekter og større prosjekter gjennomføres samtidig for å sikre god ressursutnyttelse, sier han.

På kritikken om at Equinors anslag på hvor mye det vil koste med CCS på Melkøya er altfor høye, svarer selskapet at de har gjort grundige vurderinger.

– Vi har gjort grundige CCS-vurderinger på Melkøya senest i 2019 da partnerskapet besluttet å legge bort CCS-alternativet på grunn av høye kostnader. CO2-fangstanlegget utgjør kun 30 prosent av kostnadene for CCS på Melkøya. Integrering av fangstanlegget til fabrikken på Melkøya og behovet for ny CO2-transport og lagringsinfrastruktur har de høyeste kostnadene, og utgjør 70 prosent av totalinvesteringene for et CCS-konsept. Å integrere et CCS-anlegg, med mye nytt utstyr i en kompleks fabrikk i drift, utgjør et stort arbeidsomfang, vil kreve arealutvidelser og 170 dagers nedstenging av anlegget, opplyser han.

OED: – Normal industriell praksis

Regjeringen ser ingen grunn til å tvile på kostnadsanslagene Equinor har gjort for karbonfangst og -lagring på Melkøya.

– Departementet har ikke et faktagrunnlag som tilsier at rettighetshavernes anslag for kostnadene ved CO2-fangst og -lagring på Melkøya er for høye. Dette er store og kompliserte prosjekter som har blitt utredet i henhold til normal industriell praksis, sier statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet til NTB.

Siste fra forsiden

+

Equinor mister funn i Norskehavet

Boret tørt i Toppand Øst

Annonse

Hør topplederne innen boring og brønn i Stavanger!

ANNONSØRINNHOLD FRA BOREKONFERANSEN
+

Drone havarerte under inspeksjon

+

Nordland fylkesting sier nei til å gjenåpne Nordland VI

+

CCS-boom? Her er status for de sju lisensene på norsk sokkel

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger