Equinor booker COSLPromoter for fire brønner på Statfjord Øst
Pressemelding
7. oktober 2021
FOTO: John Økland
Equinor booker COSLPromoter for fire brønner på Statfjord Øst
Pressemelding
7. oktober 2021

Equinor har tildelt COSL en kontrakt for å bore fire brønner på Statfjord Øst med COSLPromoter fra våren 2023. 

Riggen har også opsjoner for å bore fem brønner for Statfjord satellittfeltene i etterkant.

Kontraktsverdien er beregnet til om lag 56 millioner USD for den faste delen av avtalen, estimert til å vare i 220 dager.

Etter at det foreløpig planlagte arbeidsprogrammet er gjennomført er hensikten å videreføre samarbeidet gjennom løpende opsjoner. I forkant av det planlagte arbeidsprogrammet er det også avtalt muligheter for eventuelt annet arbeid. COSLPromoter har boret for Equinor på Troll-feltet fra april 2013 til april 2021, og ligger for tiden i varmt opplag på CCB utenfor Bergen.

– Med denne avtalen viser Equinor at det fortsatt er behov for mindre rigger på norsk sokkel, så lenge de er konkurransedyktige og passer til områdene hvor de skal bore. Riggen skal ligge ankret på Statfjord Øst, noe som også er positivt for å holde karbonutslippene nede. Vi er fornøyde med at COSL tar ansvar for drivstofforbruk, og de jobber med flere teknologier og tiltak for å redusere sine utslipp. Dette arbeidet blir viktig for oss også i fortsettelsen, sier Mette Ottøy, direktør for Anskaffelser.

Riggen får en sentral rolle i Equinor sin satsing på å utvide levetiden for felt i senfase (FLX), der sikkerhet, effektivitet, nye måter å jobbe på og lave utslipp er nøklene til fortsatt lønnsom drift.

– Vi er fornøyde med å fortsette det gode samarbeidet med denne riggen som har stått for sikre og effektive leveranser for oss i 8 år på Troll-feltet. Vi gleder oss også til å fortsette satsingen på felt i senfase sammen med en erfaren aktør og har store forventninger til at COSL skal bidra til å gjøre FLX-ambisjonene til en suksess, sier Erik G. Kirkemo, direktør for Boring og brønn.

COSL-sjefen: – Oljeselskapene skyter spurv med kanon