NTB
Publisert 6. juni 2019

Globale utslipp økte i fjor til et nytt rekordnivå, og dagens klimatiltak er langt fra nok til å få verden på rett kurs, viser en klimarapport fra Equinor.

– Verden gjør fremskritt med tanke på å sikre tilgang til energi for stadig flere mennesker. Vi ser også rekordrask vekst innen ny fornybar energi. Samtidig går tiden uten at vi ser reduksjoner i de globale CO2-utslippene, og da blir veien til en bærekraftig fremtid stadig mer krevende, sier sjeføkonom Eirik Wærness i Equinor til NTB.

Jo lenger økningen av globale utslipp fortsetter, jo mer nødvendig blir det med kraftigere tiltak for å nå klimamålene, heter det i den niende utgaven av Energy Perspectives. Rapporten, som torsdag blir lagt fram av Equinor, handler om utfordringer og muligheter knyttet til å møte verdens energibehov på en bærekraftig måte.

– Å endre energisystemene er nøkkelen, men vi trenger også massive forbedringer i energieffektiviteten og mye mer karbonfangst og lagring. Vi trenger alle disse tiltakene samtidig, sier Wærness.

Tre fremtidsscenarioer

Ifølge rapporten er dagens klimatiltak langt fra nok til å få verden på rett kurs for å holde den globale oppvarmingen godt under 2 grader. Det samlede globale energibehovet økte med 2,3 prosent i 2018, det raskeste siden 2010. Hver dag bruker verden nå rundt 100 millioner fat olje og rundt 11 milliarder kubikkmeter naturgass. For å nå ambisjonene i Parisavtalen må det ses en topp i oljeetterspørselen snart, heter det i rapporten.

Å vente med klimatiltak øker dermed utfordringene, står det i rapporten.

Energy Perspectives er en uavhengig rapport utarbeidet av Equinors analytikere, og den beskriver tre mulige utviklingsbaner og fremtidsscenarioer for verdensøkonomien, internasjonale energimarkeder og energirelaterte klimagassutslipp:

«Reform» presenterer en fremtid drevet av teknologiutvikling og godartede markedskrefter, støttet av en gradvis oppstrammet energi- og klimapolitikk. «Rivalry» (rivalisering) beskriver en fremtid der energibytingen reduserer av mangel på tillit, betydelig geopolitisk usikkerhet og ineffektive løsninger på vanlige utfordringer, som de vi har i dag. «Renewal» (fornyelse) derimot, viser hvordan energimarkedet må gå fram for å bidra til en bærekraftig framtid.

Manglende samarbeid

Oljeetterspørselen i de tre scenarioene varierer fra 52 millioner fat i det grønneste scenarioet til 118 millioner fat i 2050 i rivaliserings-scenarioet.

Wærness peker på at vi i dag dessverre ser mange tegn på svekket samarbeid i verden i dag med økt polarisering i klimadebatten.

Analysen i Energy Perspectives er et viktig bidrag til Equinors strategiske prioriteringer, men reflekterer ikke selskapets synspunkter eller strategi, sier Equinors konsernsjef Eldar Sætre i en kommentar.

– Vi ønsker at den globale energimiksen endres i en bærekraftig retning og vil bidra til å forme en slik fremtid. Derfor utvikler vi oss som et bredt energiselskap, som produserer olje og gass med stadig lavere utslipp, samtidig som vi bygger en sterk posisjon innen nye energiløsninger, sier Sætre.

MDG: For høye oljeanslag

Rapporten lanseres under et arrangement på Litteraturhuset i Oslo torsdag, der blant annet Per Espen Stoknes, førsteamanuensis ved BI og vararepresentant for Miljøpartiet De Grønne på Stortinget, vil stille til debatt.

At det i verden fortsatt er plass til et oljeforbruk på 52 millioner fat per dag i 2050, som er det minste anslaget i Equinors tre scenarioer, mener Stoknes er altfor høyt, ifølge E24.

Stoknes mener scenarioene i rapporten er laget for å underbygge og forsterke strategien og forretningsmodellen Equinor og at den mangler et scenario som fullt ut tar innover seg den teknologiske utviklingen han mener nå skjer.

Siste fra forsiden

+

Sjekker markedet for ledige semi-rigger fra 2025

Lagmannsretten kritiserer tingrettens klimadom – utsetter behandling 

Brudd i forhandlingene om oljeserviceavtalen

+

Grønt lys for fjerning av Gaupe og Knarr

+

Riggtvisten spisser seg til – nå blir det høring i Nigeria

+

Oppjusterer kostnaden for klassinger og BOP-bytte

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger