Equinor fant mer olje nord for Castberg
Pressemelding
29. oktober 2018
Equinor fant mer olje nord for Castberg
Pressemelding
29. oktober 2018

Equinor ASA har gjort et oljefunn, om lag 8 kilometer nord av funnbrønnen 7220/8-1 på oljefeltet Johan Castberg.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 2 og 4 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje. Det tilsvarer mellom 12,5 og 25 millioner fat.

Funnet vil bli vurdert tilknyttet Johan Castberg-feltet, melder Oljedirektoratet.

– Funnet er viktig. Det bidrar til å avklare ressursgrunnlaget for Johan Castberg-feltet som nå er under utbygging. Leting etter ressurser nær infrastruktur er en sentral del av Equinors ambisjon og strategi for norsk sokkel, sier Equinors letedirektør for norsk og britisk sokkel, Nick Ashton.

Brønnen påtraff total oljekolonne på om lag 35 meter i Støformasjonen, hvorav effektivt reservoar i 30 meter sandstein med moderat til god reservoarkvalitet. Olje/vann kontakten ble påtruffet på 1415 meter under havflaten. Både Stø- og Nordmelaformasjoen er litt tykkere enn forventet. Støformasjonen har vannførende sandstein på om lag 30 meter under olje/vannkontakten med hovedsakelig gode reservoaregenskaper. Nordmelaformasjonen har vannførende sandsteinslag på til sammen over 100 meter med moderat til god reservoarkvalitet. I Tubåenformasjonen har sandsteinslagene moderat til gode reservoaregenskaper.

Brønn 7220/5-3 ble boret av Songa Enabler som nå skal bore fem produksjonsbrønner på Trestakk-feltet i sørlige del av Norskehavet. 

Annonse

Bli oppdatert!
Operatørkonferansen
Stavanger 14.-15. november
Se program og meld deg på her!